سایت در حال بارگذاری است ...

شبیه سازی arena کارخانه تولید ظروف آشپزي با ارنا آرنا

موضوع پروژه: شبیه سازی arena  کارخانه تولید ظروف آشپزي با ارنا آرنا|داکیومنت:دارد|نسخه نرم افزار:13.5|فـرمت داکیومنت : word

همراه با داکیومنت صورت مسئله+نتایج شبیه سازی + فایل پیاده سازی در نرم افزارارنا

Arena Simulation

 


تعریف کامل مساله
یک کارخانه ي تولید ظروف آشپزي جهت بررسی و بهینه سازي فرایندهاي تولید محصولات خود اقدام به شبیه سازي سیستم تولید ، ظرف تفلون نموده است. این کارخانه ظرف تفلون نوع A را تولید میکند. هر یک از این ظروف تفلون، با کیفیت هاي درجه یک درجه دو و درجه سه به بازار عرضه میگردند.
ظرف تفلون خام نوع A توسط 3 ماشین با نامهاي M0 و M1 و M2تولید میگردد. که زمان تولید M0 از درجه نمایی 3 دقیقه است و زمان تولید M1 از درجه نمایی 1 دقیقه است و زمان تولید M2 از درجه نمایی 2 دقیقه است
در هر ضربه ماشین M0،1 ظرف تفلون خام و در هر ضربه ماشین M1،3 ظرف تفلون خام و در هر ضربه ماشین M2،2 ظرف تفلون خام تولید میشود.
سیستم فوق را براي یک دوره150 روزه، و با فرض اینکه سیستم در هر روز8 ساعت کار میکند شبیهسازي نمایید و موارد زیر را در مدلسازي منظور نمایید.

نمودارهاي گرافیکی زیر را براي سیستم فوق در مدلسازي وارد نمایید.
نمایش زمان اجراي شبیه سازي
اضافه کردن انیمیشن به فرایندها (Process)
رسم نمودار (Plot) براي تعداد ظروف تفلون درجه1، ظروف تفلون درجه2 و ظروف تفلون درجه3
رسم نمودار (Histogram) براي تعداد ظروف تفلون درجه1، ظروف تفلون درجه2 و ظروف تفلون درجه3
رسم نمودار (Plot) براي تعداد ظروف تفلون خام سالم و تعداد ظروف تفلون خام خراب
نتایج زیر را براي سیستم فوق بدست آورید.
1. تعداد کل ظروف تفلون نوع
2. تعداد ظروف تفلون خام خراب نوع A
3. مجموع مدت پخت ظروف تفلون نوع A
4. متوسط مدت پخت ظروف تفلون نوع A
5. تعداد ظروف تفلون سالم درجه1 نوع A
6. تعداد ظروف تفلون سالم درجه2 نوع A
7. تعداد ظروف تفلون سالم درجه3 نوع A
8. تعداد ظروف تفلون خراب درجه1 نوع A
9. تعداد ظروف تفلون خراب درجه2 نوع A
10. تعداد ظروف تفلون خراب درجه3 نوع A
11. تعداد کل ظروف تفلون رنگ آمیزي شده خراب
12. تعداد کل ظروف تفلون رنگ آمیزي شده سالم
13. تعداد کل ظروف تفلون سالم و رنگ آمیزي شده نوع A
14. تعداد کل ظروف تفلون خراب و رنگ آمیزي شده نوع A
15. تعداد ظروف تفلون نوع A که براي رنگ آمیزي منتظر میمانند
16. جمع زمان انتظار براي رنگ آمیزي

فایل صورت مسئله:
bb
bb
bb

 

شبکه نرم افزار ارنا

zorof

 

نمودار هیستوگرام نتایج:

zorof1

zorof2

zorof3

zorof22

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان
درباره این مطلب نظر دهید !

محصولات مرتبط ...

محصولات زیرا حتما ببینید ...