سایت در حال بارگذاری است ...

شبیه سازی arena مسئله بندر با ارنا

موضوع پروژه: شبیه سازی arena مسئله بندر با ارنا 

داکیومنت:دارد|نسخه نرم افزار:13.5|فـرمت داکیومنت : word

همراه با داکیومنت صورت مسئله+نتایج شبیه سازی + فایل پیاده سازی در نرم افزارارنا

Arena Simulation

بیان مسئله:

بندری در آفریقاست که وظیفه ی آن بارگذاری تانکرهای حاوی نفت خام میباشد.این بندرقادراست همزمان 3تانکررابارگذاری کند.
تانکرها هر7+11و7-11 ساعت به بندرمیرسندواز3نوع متفاوتند.

bb

یک یدک کش دراین بندر وجودداردکه تمام انواع تانکربرای جابجایی ازلنگرگاه به بندر(وبالعکس) به این یدک کش احتیاج دارند.اگریدک کش دردسترس باشد،هر فعالیت رفتن ازلنگرگاه به بندرتقریبا 1ساعت طول میکشد.واگربدون تانکرباشد0.25ساعت طول میکشد.
رفتاراین یدک کش بستگی به این صفها دارد(صف رفت یا برگشت از بندر)
دراین مسئله بحث طوفان نیز مطرح است.طوفان هر2+4و2-4ساعت طول میکشد.زمان بین طوفانها نمایی با میانگین 48میباشد. وقتی که طوفان داریم یدک کش نمی تواند فعالیت جدیدی را شروع کند ولی فعالیت جاری را تمام می کند .این مدل را برای یک سال پیاده سازی کرده و تخمین بزنید:
1- زمان هایی که یدک کش idle است ،بدون تانکر سفر می کند یا در حالتberth یا deberth قرار دارد.
2- زمان هایی که berth مشغول نیست ،مشغول است اما load نمی کند یا زمان هایی که load می کند.
3- میانگین تانکر ها در هر دو صف
4- میانگین زمان استقرار برای هر نوع تانکر

ب) این شرکت علاوه بر این وظایف قراردادی با انگلیس برای حمل 10 تانکر اضافه نیز دارد . این تانکرها 21+3 ساعت یا 21-3 ساعت برای load زمان نیاز دارد .پس از load و berth شدن تانکرها به سمت انگلیس می روند. برای خالی کردن بار و بر گشت به بندر برای load مجدد .این سفر به طور تخمینی 240-24 ساعت یا 240-24 ساعت طول می کشد .شبیه سازی را دوباره run کرده و میانگین زمان استقرار این تانکرها را تخمین بزنید.

 

شبکه نرم افزار ارنا

bb

 

نمودار هیستوگرام نتایج:

 

library2

ketab1

ketab3

library3

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان
درباره این مطلب نظر دهید !

محصولات مرتبط ...

محصولات زیرا حتما ببینید ...