سایت در حال بارگذاری است ...

شبیه سازی arena مرکز اورژانس بیمارستان بصورت پیشرفته با ارنا آرنا

موضوع پروژه: شبیه سازی arena مرکز اورژانس بیمارستان بصورت پیشرفته با ارنا آرنا|داکیومنت:دارد|نسخه نرم افزار:13.5|فـرمت داکیومنت : word

همراه با داکیومنت صورت مسئله+نتایج شبیه سازی + فایل پیاده سازی در نرم افزارارنا

Arena Simulation


تعریف کامل مساله
در یک مرکز اورژانس بیمارستان طبق اطلاعات موجود در جدول1 وارد بیمارستان می شوند.
در ابتدا با توجه به وضعیتی که بیماران دارند به بخش مورد نیاز هدایت می شوند که تشخیص این امر توسط 1 دستیار اورژانس انجام میگیرد و حد اکثر 30 ثانیه زمان می برد.
بیماران بد حال (دارای حالت ناپایدار) به قسمت احیا انتقال می یابند این بخش دارای ظرفیت 8 نفر میباشد و 2 دستیار،2 پزشک و 2 پرستار در آن مشغول به کار هستند و برای رسیدگی به هر بیمار به 1 دستیار یا پزشک و پرستار نیاز است.
بیمارانی که از لحاظ علائم حساس،پایدار هستند توسط یکی از دو دستیار اورژانس مورد معاینه اولیه قرار میگیرند و سپس با توجه به گفته های بیمار و معاینات پزشکی به یکی از بخش های خدمات درمانی،جراحی،شکسته بندی و یا آزمایشگاه منتقل میگردند.بخش خدمات درمانی دارای 3 اتاق 4 تخت است و مدت خدمتدهی در این بخش دارای توزیع نرمال با میانگین90 دقیقه و انحراف معیار 30 دقیقه است.مراجعه کنندگان در صورت مشاهده بیش از 8 نفر در صف مرکز اورژانس را ترک میکنند در غیر اینصورت پس از رفع مشکل و دریافت دارو مرکز اورژانس را ترک میکنند.در داروخانه 1 پزشک دارو ساز و 1 کارمند مشغول بکار هستند و ترجیح بیماران به گرفتن دارو از پزشک داروساز میباشد.(در صورت بیکار بودن هر دو نفر،به پزشک دارو ساز مراجعه مینمایند).توزیع زمایی آماده کردن نسخه در داروخانه دارای میانگین 3 دقیقه و انحراف استاندارد 2 دقیقه میباشد.اطلاعات مربوط به توزیع زمانی سایر قسمتها در جدول 2 ارائه شده است.2 دستیار و دو پزشک در بخش خدمات درمانی اشتغال دارند که هر کدام از آنها توانایی خدمتدهی به هر یم از بیماران را دارند.در قسمت آزمایشگاه،1 پزشک مشغول به کار میباشد. در اتاق جراحی 1 میز بخیه،1 دستیار،1 پزشک و یک پرستار حضور دارند.اتاق شکسته بندی و کچ گیری دارای 2 تخت و 2 میز کار میباشد و 1 پزشک و 1 دستیار اورژانس در آن حضور دارند که برای هر بیمار به یکی از آن دو نیاز میباشد. مطالعات نشان میدهد که 10% بیماران به خدمات بخش احیا نیاز دارند.از بقیه بیماران 34% به خدمات اتاق جراحی،22% به خدمات شکسته بندی و گچ گیری،9% به خدمات آزمایشگاه نیاز دارند و 35% به خدمات درمانی و داروخانه مراجعه میکنند.
1. مدل فوق را شبیه سازی نمایید.
2. مدل فوق را با در نظر گرفتن زمان 1 دقیقه ای از درب ورودی به داخل مرکز و زمان 1 دقیقه ای انتقال از داخل مرکز به بیرون (در ابتدا و انتهای مدل) پویا نمایی کنید.
3. مدل را برای مدت 6 ماه اجرا کنید و گلوگاه سیستم را تعیین کنید.
4. آیا معیارهای عملکرد این سیستم در حال حاضر رضایت بخش است.
bb
bb

شبکه نرم افزار ارنا

bimarestan

نمودار هیستوگرام نتایج:

bimarestan1

bimarestan2

bimarestan3

bimarestan4

bimarestan5

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان
درباره این مطلب نظر دهید !

محصولات مرتبط ...

محصولات زیرا حتما ببینید ...