سایت در حال بارگذاری است ...

شبیه سازی arena كارخانه توليد محصولات الكترونيكي با ارنا

موضوع پروژه: شبیه سازی arena كارخانه توليد محصولات الكترونيكي با ارنا 

داکیومنت:دارد|نسخه نرم افزار:13.5|فـرمت داکیومنت : word

همراه با داکیومنت صورت مسئله+نتایج شبیه سازی + فایل پیاده سازی در نرم افزارارنا

Arena Simulation

تعریف کامل مساله
پروژه شبيه سازي با Arena
يك كارخانه توليد كننده محصولات الكترونيكي دو نوع قطعهB و A را توليد مي كند . در مرحله نهايي هر قطعهA با توزيع مشخصي وارد مي شود و پس از انجام عمليات آماده سازي (قرار گرفتن Caseروي مدار )، بسته بندي مي شود .
چنانچه محصول معيوب نباشد خارج شده و در صورت معيوب بودن عمليات دوباره كاري روي آن انجام مي گيرد . حاصل عمليات دوباره كاري يا اسقاط شدن محصول است و يا احياي محصول كه در هر صورت از سيستم خارج مي شوند .
قطعه دوم با اين تفاوت كه قطعات B در بسته هاي چهارتايي وارد مي شود و در مرحله آماده سازي(Prepare) اين بسته ها باز مي شو د. نرخ ورود قطعات A توزيع نمايي با ميانگين 5 دقيقه و قطعات B توزيع نمايي با ميانگين 30 دقيقه مي باشد.زمان آماده سازي قطعه A توزيع مثلثي با پارامترهاي ( 1,4,8 ) دارد.
زمان آماده سازي قطعهB توزيع مثلثي با پارامترهاي (3,5,10 ) دارد. هر دو قطعه پس از آماده سازي وارد دستگاه بسته بندي مي شوند.

 

 

electric5

 

شبکه نرم افزار ارنا

electric

 

نمودار هیستوگرام نتایج:

electric1

electric2

electric3

 

 

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان
درباره این مطلب نظر دهید !

محصولات مرتبط ...

محصولات زیرا حتما ببینید ...