سایت در حال بارگذاری است ...

شبیه سازی Arena فرودگاه با ارنا

موضوع پروژه: شبیه سازی Arena فرودگاه با ارنا

داکیومنت:دارد|نسخه نرم افزار:13.5|فـرمت داکیومنت : word

همراه با فایل صورت مسئله،نتایج شبیه سازی و پیاده سازی در محیط ارنا

Arena Simulation


تعریف کامل مساله

فرودگاهی دو کریدور دارد مسافران کریدور 1 با آهنگ یک مسافر در هر 2±15 دقیقه و مسافران کریدور2 با آهنگ یک مسافر در هر 5±10 دقیقه از راه میرسند. پیمودن کریدور 1 ، با آهنگ یک نفر با توزیع نمایی با میانگین 13 و پیمودن کریدور 2، باآهنگ یک نفر با N(4,8) وقت می گیرد. هر دو کریدور به سالن اصلی باز می شود که در جنب قسمت دریافت چمدان ها قرار دارد. رسیدن از سالن اصلی به قسمت دریافت چمدان هاUniform(12,6) وقت می گیرد. تنها 60٪ از مسافران به قسمت دریافت چمدان ها می روند گذر 500 مسافر از سیستم فرودگاهی را شبیه سازی کنید. از این تعداد چند  مسافر به قسمت دریافت چمدان ها می روند.

 

جواب:

298 نفر با شبیه سازی انجام شده به قسمت دریافت چمدان می روند.

 

شبکه شبیه سازی با ارنا:

frodgah

 

نمودار هیستوگرام نتایج:

frodgah1

frodgah2

frodgah3

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان
درباره این مطلب نظر دهید !

محصولات مرتبط ...

محصولات زیرا حتما ببینید ...