سایت در حال بارگذاری است ...

شبیه سازی arena صف نانوایی با ارنا آرنا

موضوع پروژه: شبیه سازی arena صف نانوایی با ارنا آرنا

داکیومنت:دارد|نسخه نرم افزار:13.5|فـرمت داکیومنت : word

همراه با داکیومنت صورت مسئله+نتایج شبیه سازی + فایل پیاده سازی در نرم افزارارنا

Arena Simulation

 


تعریف کامل مساله

در یک نانوایی در مرکز پر تردد شهر،مشتریان جهت خرید نان با تابع توزیع نمایی 5 وارد نانوایی می شوند.در این نانوایی دو سرویس دهنده وجود دارد و مشتریان با در صدهای زیر وارد صف مربوط به سرویس دهنده مربوطه می شوند:40% مشتریان وارد صف شماره یک و 60 درصد مشتریان وارد صف شماره دو می شوند.(مشتریانی که وارد صف شماره یک می شوند نان کمتر از5 عدد را درخواست می کنند).
20% مشتریان با تابع توزیع مثلثی(3،2،1) دقیقه از سرویس دهنده یک و با تابع توزیع مثلثی(4،3،2) دقیقه از سرویس دهنده دو نان بربری دریافت می کنند.
15%مشتریان با تابع توزیع مثلثی (5،4،3) دقیقه از سرویس دهنده یک و با تابع توزیع مثلثی(6،5،4) دقیقه از سرویس دهنده دو نان تافتون دریافت می کنند.
25% مشتریان با تابع توزیع نمایی3 دقیقه از سرویس دهنده یک و با تابع توزیع نمایی6 دقیقه از سرویس دهنده دو نان سنگک دریافت می کنند.
40% مشتریان نیز با تابع نرمال (4،2)Norm دقیقه از سرویس دهنده یک و با تابع توزیع نرمال (7،5)Norm دقیقه از سرویس دهنده دو نان لواش دریافت می کنند.
این سیستم را برای 10 روز 8 ساعته شبیه سازی می کنیم.

شبکه نرم افزار ارنا

nanevae

نمودار هیستوگرام نتایج:

nanevae1

nanevae2

nanevae3

nanevae4

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان
درباره این مطلب نظر دهید !

محصولات مرتبط ...

محصولات زیرا حتما ببینید ...