سایت در حال بارگذاری است ...

شبیه سازی arena شرکت تعمیر و نگهداری ماشین با ارنا آرنا

موضوع پروژه: شبیه سازی arena شرکت تعمیر و نگهداری ماشین با ارنا آرنا|داکیومنت:دارد|نسخه نرم افزار:13.5|فـرمت داکیومنت : word

همراه با داکیومنت صورت مسئله+نتایج شبیه سازی + فایل پیاده سازی در نرم افزارارنا

Arena Simulation

 


تعریف کامل مساله
سیستم های صف
یک شرکت تولیدی مشخص کرده است که برنامه زمانبندی تعمیر و نگهداریش با توزیع احتمال زیر تعریف می شود:
F(x)=x
X=1,2,3,4,5
این توزیع نشانگر زمان بین خرابی ها(یعنی زمان کار ماشین) است.هر دفعه که ماشین خراب می شود، تعمیر آن بر اساس توزیع احتمال زیر طول می کشد.
زمان تعمیر 1 روز احتمال 40%
زمان تعمیر 2 روز احتمال 30%
زمان تعمیر 3 روز احتمال 30%
آزمایش شبیه سازی را برای 36 ماه برنامه زمانبندی تعمیر و نگهداری شرکت انجام دهید.متوسط زمان تعمیر را محاسبه و این مقدار را با زمان مورد انتظار مقایسه کنید.
bb

 

شبکه نرم افزار ارنا

negahdari

 

نمودار هیستوگرام نتایج:

negahdari1

negahdari11

negahdari12

negahdari121

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان
درباره این مطلب نظر دهید !

محصولات مرتبط ...

محصولات زیرا حتما ببینید ...