سایت در حال بارگذاری است ...

شبیه سازی arena دیوید کلتون تمرین 9 فصل 4 (4-9) ترجمه محسن باقری با نرم افزار ارنا، صدور گواهی پلاک خودرو

موضوع پروژه:تمرین 9 فصل 4 (4-9)، شبیه سازی با نرم افزار ارنا-دیوید کلتون-ترجمه محسن باقری- صدور گواهی پلاک خودرو |داکیومنت:دارد|نسخه نرم افزار:14|فـرمت داکیومنت : word

همراه با داکیومنت صورت مسئله+نتایج شبیه سازی + فایل پیاده سازی در نرم افزار ارنا

سوال نه فصل چهار کتاب دیوید کلتون-ترجمه محسن باقری

توضیح کامل فرایند شبیه سازی با اسکرین شات از تمامی ماژولهای استفاده شده در  شبیه سازی 

Arena Simulation

شبيه سازي با نرم افزار ارنا-ديويد كلتون-رندال سادوسكي-ديويد استارك

صورت مسئله

تمرین 4-9)

یک دفتر که گواهی پلاک های خودرو را توزیع میکند. جهت یکنواخت کردن بار کاری خود مشتریانش را به گروههایی تقسیم کرده است. مشتریان بر اساس محل زندگی خود وارد یکی از سه صف می شوند. این فرایند ورود را به عنوان سه ورود مستقل هر یک با توزیع نمایی با میانگین 10 دقیقه مدل سازی کنید. اولین ورودی هر گروه در زمان صفر رخ می دهد. برای هر نوع مشتری یک کارمند و صف جداگانه جهت تکمیل فرم های درخواست وجود دارد. زمان خدمت دهی برای انواع مشتریان (UNIF(8,10 می باشد. پس از اتمام اولین گام، تمامی مشتریان به سمت کارمند دومی فرستاده می شوند تا امور مربوط به پلاک را تکمیل کنند. (این کارمند، تمامی سه نوع مشتری را که بر اساس FIFO در یک صف ایستاده اند را خدمت دهی می کند.) زمان خدمت دهی این فعالیت برای همه مشتریان (UNIF(2.66,3.33 می باشد. مدل این سیستم را ایجاد کرده و به مدت 5000 دقیقه اجرا کنید. میانگین و ماکزیمم زمان حضور در سیستم انواع مشتری ها را بررسی کنید.
یک مشاور پیشنهاد داده است که دفتر بین مشتریان مرحله اول تفاوتی قائل نشود. یک مدل نیز از این سیستم ایجاد کنید، آن را به مدت 5000 دقبقه اجرا کرده و نتایج را با نتایج سیستم اولی مقایسه کنید.

 

شبکه شبیه سازی با ارنا:

1

اسکرین شات از تمامی ماژولهای استفاده شده

 

2

3

4

 

نمودار هیستوگرام نتایج:

 

5

6

7

8

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان
درباره این مطلب نظر دهید !

محصولات مرتبط ...

محصولات زیرا حتما ببینید ...