سایت در حال بارگذاری است ...

شبیه سازی arena دیوید کلتون تمرین 8 فصل 7 (7-8) ترجمه محسن باقری با نرم افزار ارنا، قطعات سیستم

موضوع پروژه:دانلود تمرین 8 فصل 7 (7-8) قطعات یک سیستم، کتاب شبیه سازی با نرم افزار ارنا-دیوید کلتون-ترجمه محسن باقری|داکیومنت:دارد|نسخه نرم افزار:14|فـرمت داکیومنت : word

همراه با داکیومنت صورت مسئله+نتایج شبیه سازی + فایل پیاده سازی در نرم افزار ارنا

سوال هشت فصل هفت کتاب دیوید کلتون-ترجمه محسن باقری

توضیح کامل فرایند شبیه سازی با اسکرین شات از تمامی ماژولهای استفاده شده در  شبیه سازی 

Arena Simulation

شبيه سازي با نرم افزار ارنا-ديويد كلتون-رندال سادوسكي-ديويد استارك

صورت مسئله

 

7-8)قطعات به یک سیستم 4 ماشینی، با فواصل زمانی نمایی با میانگین 10 دقیقه وارد می شوند. 4 ماشین با یکدیگر متفاوت هستند و از هر کدام فقط یک عدد وجود دارد. 5 نوع قطعه با درصد ورود و طرح عملیات مربوط به هر نوع قطعه در زیر آورده شده است. داده های مربوط به زمان فرایند بیانگر پارامترهای توزیع مثلثی(بر حسب دقیقه) می باشد.

11

زمان انتقال بین قسمت ورودی و اولین ماشین، بین تمام ماشین ها و بین آخرسن ماشین تا خروجی سیستم از یک توزیع مثلثی با پارامترهای (12و10و8 دقیقه) پیروی میکند. زمان سیکل سیستم (کل زمان حضور در سیستم ) و درصد بکار گیری ماشین ها جمع کنید. انیمیشنی از مدل تهیه کرده (شامل انتقال قطعات) و شبیه سازی را به مدت 10000 دقیقه اجرا کنید. اگر مدت زمان اجرا کافی است، فواصل اطمینان نتایج را در حالت پایا بر مبنای میانگبن های دسته ای ارائه دهید.

شبکه شبیه سازی با ارنا:

1

اسکرین شات از تمامی ماژولهای استفاده شده

2

3

 

4

 

 

 

نمودار هیستوگرام نتایج:

 

5

6

7

8

 

 

 

 

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان
درباره این مطلب نظر دهید !

محصولات مرتبط ...

محصولات زیرا حتما ببینید ...