سایت در حال بارگذاری است ...

شبیه سازی arena دیوید کلتون تمرین 7 فصل 7 (7-7) ترجمه محسن باقری با نرم افزار ارنا، مسافرین فرودگاه

موضوع پروژه: تمرین 7 فصل 7 (7-7) دیوید کلتون، کتاب شبیه سازی با نرم افزار ارنا-دیوید کلتون-ترجمه محسن باقری، مسافرین فرودگاه|داکیومنت:دارد|نسخه نرم افزار:14|فـرمت داکیومنت : word

همراه با داکیومنت صورت مسئله+نتایج شبیه سازی + فایل پیاده سازی در نرم افزار ارنا

سوال هقت فصل هقت کتاب دیوید کلتون-ترجمه محسن باقری

توضیح کامل فرایند شبیه سازی با اسکرین شات از تمامی ماژولهای استفاده شده در  شبیه سازی 

Arena Simulation

شبيه سازي با نرم افزار ارنا-ديويد كلتون-رندال سادوسكي-ديويد استارك

صورت مسئله

تمرین 7-7
سه نوع مشتری به یک فرودگاه وارد می شوند: نوع دارای بار (30%)، خریدار بلیط (15%) و بدون بار (55%). توزیع زمان بین ورود برای کل مشتریان، (EXPO(1.3 است، تمامی زمانها بر حسب دقیقه و اولین ورودی در لحظه صفر وارد می شود. مسافران دارای بار مستقیما به سمت دستگاه بازرسی چمدان ها رفته و آن ها را چک می کنند. زمان این عملیات دارای توزیع مثلثی (5و4و2) است و پس از عبور از زیر اشعه X به سمت گیت روانه می شوند. خریداران بلیط نیز جهت خرید، مستقیما به قسمت فروش بلیط می روند، زمان این فعالیت نیز به صورت (Expo(7 توزیع شده است. این مشتریان نیز به سمت دستگاه اشعه X رفته و از آن جا روانه گیت می شوند. مسافرین بدون بار مستقیما به دستگاه اشعه X و از آنجا به گیت می روند. زمان این فعالیت ها نیز به صورت مثلثی (3و15و1) توزیع شده است. هر سه قسمت همواره دارای خدمت دهنده بوده و یک نفر در هر کدام حضور دارد. مدت زمان مرحله مربوط به اشعه X دارای توزیع (EXPO(1 است. همگی زمانهای سفر دارای توزیع نمایی (EXPO(2 هستند بجز زمان رفتن به سمت دستگاه اشعه X که دارای توزیع نمایی (EXPO(3 است. مدل را برای 920 دقیقه اجرا کرده و آمارهای مربوط به ضریب بکارگیری منابع، صف ها و زمان حضور در سیستم از لحظه ی ورود تا گیت را مشترکا برای همه مسافران بدست آورید.

 

شبکه شبیه سازی با ارنا:

1

اسکرین شات از تمامی ماژولهای استفاده شده

 

2

3

4

 

نمودار هیستوگرام نتایج:

8

5

6

7

 

 

 

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان
درباره این مطلب نظر دهید !

محصولات مرتبط ...

محصولات زیرا حتما ببینید ...