سایت در حال بارگذاری است ...

شبیه سازی arena حافظه سیستم کامپیوتری با ارنا آرنا

موضوع پروژه: شبیه سازی arena حافظه سیستم کامپیوتری با ارنا آرنا|داکیومنت:دارد|نسخه نرم افزار:13.5|فـرمت داکیومنت : word

همراه با داکیومنت صورت مسئله+نتایج شبیه سازی + فایل پیاده سازی در نرم افزارارنا

Arena Simulation

 


تعریف کامل مساله
حافظه یک سیستم کامپیوتری دارای60 K کلمه میباشد و برنامه هایی که برای اجرا وارد این سیستم میشوند دارای اندازه های 10K تا 60K با توزیع یکنواخت بوده و زمان اجرای آنها تصادفی با توزیغ یکنواخت در فاصل 100 تا 20 ثانیه می باشد برنامه هایی که زمان اجرای آنها کمتر از 30 ثانیه باشد نسبت به دیگر برنامه ها حق تقدم دارند در زمان ورود چنانچه در حافظه به انداره کافی فضای آزاد وجود داشته باشد برنامه به داخل حافظ بارگیری شده و آماده اجرا شدن بوسیله واحد پردازشگر می گرددواحد پردازشگر در سهمیه های 2 ثانیه ای به اجرای برنامه های داخل حافظ می پردازد بعد از هر دور 2 ثا نیه به اجرای هر یک از برنامه ها می پردازد. دور بعد را شرو عٍ میکند این دور آن قًدر ادامه پیدا میکند تا برنامه ها به نوبت به پایاى اجرای خود رسیده از حافظه خارج شوند فاصله زمان بین ورود برنامه ها به سیستم تصافی و دارای توزیع نمایی با میانگین 30 ثا نیه است.

شبکه نرم افزار ارنا

memory

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان
درباره این مطلب نظر دهید !

محصولات مرتبط ...

محصولات زیرا حتما ببینید ...