سایت در حال بارگذاری است ...

شبیه سازی arena تعمیر گاه ماشین با ارنا آرنا

موضوع پروژه: شبیه سازی arena تعمیر گاه ماشین با ارنا آرنا

داکیومنت:دارد|نسخه نرم افزار:13.5|فـرمت داکیومنت : word

همراه با داکیومنت صورت مسئله+نتایج شبیه سازی + فایل پیاده سازی در نرم افزارارنا

Arena Simulation


تعریف کامل مساله
شبیه سازی عملکرد یک تعمیر گاه ماشین
تعریف مسئله:مسئله در نظر گرفته شده،شبیه سازی یک تعمیر گاه ماشین میباشد که در آن تعمیر 2 نوع ماشین انجام میشود.مراجعه ماشین ها به این تعمیرگاه با زمانهای ورود با توابع احتمالی متفاوت انجام می شود.
در این تعمیر گاه شامل 5 بخش می باشد که عبارتند از بخش های تعمیر الکتریکال،تعمیر سیستم تعلیق،تعمیر گیر بکس،تعمیر سیستم فرمان،تعمیر اگزوز می باشد.
پس از ورود ماشین ها به تعمیر گاه،ماشین ها بر حسب نیاز با احتمال های متفاوت به یکی از بخش های تعمیرگاه شامل، بخش های تعمیر الکتریکال،تعمیر سیستم تعلیق،تعمیر گیر بکس،تعمیر سیستم فرمان،تعمیر اگزوز ارجاع داده می شوند.
هر یک از بخشهای فوق شامل سرویس های مختلف میباشد و با احتمال های متفاوت با انجام یکی از این خدمات،ماشین از آن بخش ترخیص می شود.
بخش الکتریکال شامل بررسی و تعمیر 5 بخش،باتری،دینام،استارت،شمع،سیم کشی می باشد که با احتمال های متفاوت تعمیر یکی از موارد فوق با زمانهای با توزیع احتمالی متفاوت روی ماشین انجام می شود.
سیستم تعلیق شامل بررسی و تعمیر 3 بخش،کمک فنر،ضربه گیر،میله تعادل است که با توزیع احتمالی متفاوت تعمیر یکی از موارد فوق با زمانهای متفاوت روی ماشین انجام می شود.
بخش گیر بکس شامل بررسی و تعمیر 6 بخش،پوسته گیر بکس،چرخ دنده ها،بلبرینگ ها،کاسه نمد،صفحه کلاچ،پلوس می باشد که با احتمالهای متفاوت تعمیر یکی از موارد فوق با زمانهای متفاوت روی ماشین انجام می شود.
سیستم فرمان شامل بررسی و تعمیر 4 بخش،جعبه فرمان،ستون فرمان،پمپ هیدرولیک فرمان،مخزن روغن فرمان است که با احتمال های متفاوت تعمیر یکی از موارد فوق با زمانهای متفاوت روی ماشین انجام می شود.
سیستم اگزوز شامل بررسی و تعمیر 3 بخش،لوله اگزوز،کاتالیست،منیفولد دود می باشد.که با زمان های با توزیع احتمالی متفاوت تعمیر یکی از موارد فوق با زمانهای متفاوت روی ماشین انجام می شود.
ماشینهایی که یکی از تعمیرات مربوط به بخش الکتریکال روی آنها می شود نیازمند تعمیر بخش سیستم فرمان نیز می باشند و به این قسمت ارجاع داده می شوند.
ماشینهایی که یکی از تعمیرات مربوط به بخش گیربکس روی آنها می شود نیازمند تعمیر بخش سیستم تعلیق نیز می باشند و به این قسمت ارجاع داده می شوند.
ماشینهایی که یکی از تعمیرات مربوط به بخش تعلیق روی آنها می شود نیازمند تعمیر بخش سیستم اگزوز نیز می باشند و به این قسمت ارجاع داده می شوند.
تمامی اطلاعات ورودی مربوط به توزیع های احتمالی ورود ماشین ها،توزیع های احتمالی مدت های سرویس دهی،احتمالات مراجعه به هر یک از بخشها و زیر بخش ها به صورت منطقی در شود.به گونه ای که یک تعادل نسبی در تمامی بخش ها وجود داشته باشد.

اطلاعات هزینه ای مربوط به منابع مورد استفاده در این سیستم شامل هرینه ساعات کاری،ساعات بیکاری،هزینه ثابت هر بار استفاده از تمامی منابع بصورت منطقی در مدل وارد شود.
استفاده از نماهای شماتیک و انیمیشن باید در مدل لحاظ گردد که این موارد شامل شماتیک ماشین های ورودی به تعمیر گاه،نمایش شماتیک برای حالتهای اشتغال و بیکاری منابع در قسمتهای مختلف میباشد.
در نظر گرفتن نمودار برای نمایش تعداد خودروهای خارجی از سیستم و نمودار تعداد خودروهای ورودی به دو بخش از بخش های اصلی تعمیر گاه باید در مدل در نظر گرفته شود.
هدف از این مسئله تعیین پارامترهایی همچون تعداد ماشین های ورودی و خروجی از سیستم،طول صف و مدت زمان انتظار ماشین ها در بخش های مختلف یک تعمیر گاه،تعیین مدت زمانهای خدمت دهی،درصد اشتغال،درصد بیکاری هر خدمت دهنده،تعیین هزینه های اشتغال و بیکاری هر خدمت دهنده،متوسط تعداد ماشینهای وارد شده در سیستم و به بخش های مختلف،متوسط زمانهای انتظار ماشین ها در صفوف مختلف،متوسط مدت زمان حضور خودروها دز هر یک از بخش های مختلف تعمیر گاه و هر یک از صفوف انتظار ایجاد شده،هزینه های مربوط به هر یک از منابع و کل سیستم و…. می باشد.

شبکه نرم افزار ارنا

tamir

نمودار هیستوگرام نتایج:

tamir1

tamir2

tamir3

tamir4

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان
درباره این مطلب نظر دهید !

محصولات مرتبط ...

محصولات زیرا حتما ببینید ...