سایت در حال بارگذاری است ...

شبیه سازی arena بانک برای 5 پنج باجه، ارنا، آرنا

موضوع پروژه:  شبیه سازی arena بانک برای 5 پنج باجه، ارنا، آرنا|داکیومنت:دارد|نسخه نرم افزار:13.5|فـرمت داکیومنت : word

همراه با داکیومنت صورت مسئله+نتایج شبیه سازی + فایل پیاده سازی در نرم افزارارنا

Arena Simulation

صورت مسئله:

شبیه سازی برای 5 باجه انجام گرفته است.

در این شبیه سازی مشتریان با توزیع پواسون 2 دقیقه وارد بانک شده و در صف منتظر خالی شدن باجه ها میمانند.

اگر باجه اول بیکار باشد مشتری که در اول صف است به سراغ باجه 1 میرود ولی اگر باجه 1 مشغول باشد به سراغ باجه 2 میرود و در صورت خالی بودن باجه 2 سرویس میگیرد و اگر مشغول باشد سراغ باجه 3 میرود و به همین ترتیب تا باجه 5 این کار ادامه پیدا میکند.در صورت پر بود تمام 5 باجه مشتری در صف منتظر خالی شدن یکی از باجه ها میماند.

نتایج شبیه سازی در انتهای فایل نشان دهنده میزان طول صف،میزان انتظار مشتریان،میزان بیکاری باجه ها،میزان مشغول بودن باجه ها،هزیمه زمان بیکاری و مشغول بودن و… هست.

 

شبیه سازی با ارنا

نمودار هیستوگرام نتایج:

bank

bank1

bank2

bank3

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان
درباره این مطلب نظر دهید !

محصولات مرتبط ...

محصولات زیرا حتما ببینید ...