سایت در حال بارگذاری است ...

شبیه سازی Arena بانک با ارنا

موضوع پروژه: شبیه سازی Arena بانک با ارنا

داکیومنت:دارد|نسخه نرم افزار:13.5|فـرمت داکیومنت : word

همراه با فایل صورت مسئله،نتایج شبیه سازی و پیاده سازی در محیط ارنا

Arena Simulation

 


تعریف کامل مساله
مشتریان جهت انجام کارهای بانکی هر 4 دقیقه یک بار با تابع توزیع نمایی وارد بانک می شوند وحساب باز می کنند 40% مشتریان با تابع توزیع مثلثی(3،2،1)حساب پس انداز باز می کنندکه به مدت 20 +10 دقیقه خدمت می بینندو20%مشتریان با تابع توزیع مثلثی (3،4،5)حساب جاری باز می کنند که به مدت15+10 دقیقه خدمت می بینندو بقیه افرادجهت انجام کارهای دیگر با تابع توزیع نمایی 3 دقیقه وارد بانک می شوند و خدمت می بینند.در ضمن فاصله ورود افراد به بانک تابع نرمال (4،2)Norm می باشد و برای سرویس دهی کارهای پس انداز و جاری و متفرقه هر کدام یک نفر در نطر گرفته می شود این سیستم را برای 10 روز 8 ساعته شبیه سازی می کنیم.

شبکه شبیه سازی با ارنا:

bank

نمودار هیستوگرام نتایج:

bank1

bank2

bank3

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان
درباره این مطلب نظر دهید !

محصولات مرتبط ...

محصولات زیرا حتما ببینید ...