سایت در حال بارگذاری است ...

شبیه سازی Arena اورژانس مرکز شهر با ارنا

موضوع پروژه: شبیه سازی Arena اورژانس مرکز شهر با ارنا 

داکیومنت:دارد|نسخه نرم افزار:13.5|فـرمت داکیومنت : word

همراه با فایل صورت مسئله،نتایج شبیه سازی و پیاده سازی در محیط ارنا

Arena Simulation

1. تعریف کامل مساله

یک اورژانس در یک نقطه از شهر وجود دارد برای ورود 1000 نفر به صورت تصادفی هر 4 دقیقه به اورژانس مراجعه میکنند؛ که از بین بیماران 10% به بیماران تصادفی ، 15% بیماران سرپایی و 75% بیماران ویزیت دکتر هستند. بیماران تصادفی با آهنگ ورود توزیع مثلثی بر حسب ساعت(8و6و5 )  وبیماران ویزیت دکتر بر حسب توزیع مثلثی (4,5,8) و بیماران سرپایی با توزیع نرمال (1و2) میباشند.از بین بیماران تصادفی 80% به مراقبتهای ویژه  با توزیع نمایی 5 و 20% به انتخاب پزشک برای خروج میروند. از 80% بیماران داخل مراقبت های ویژه 80% به آزمایشگاه با ثابت 4 و 20% برای انتخاب پزشک میروند.از 75% بیماران ویزیت دکتر 20% به آزمایشگاه با مثلثی (2و3و5)و ما بقی به انتخاب پزشک میروند. بیماران سرپایی هم مستقیما برای انتخاب پزشک برای خروج میروند. برای انتخاب دکتر هرکدام که صف کوتاهتری داشت اتنخاب میشود.

شبکه شبیه سازی با ارنا:

orjans

نمودار هیستوگرام نتایج:

orjans1

orjans2

orjans3

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان
درباره این مطلب نظر دهید !

محصولات مرتبط ...

محصولات زیرا حتما ببینید ...