سایت در حال بارگذاری است ...

شبیه سازی Arena آرایشگاه با ارنا

موضوع پروژه: شبیه سازی Arena آرایشگاه با ارنا 

داکیومنت:دارد|نسخه نرم افزار:13.5|فـرمت داکیومنت : word

همراه با فایل صورت مسئله،نتایج شبیه سازی و پیاده سازی در محیط ارنا

Arena Simulation

تعریف کامل مساله

دريک آرايشگاه درهر 8 دقيقه يک مشتري وارد ميشود.60% مشتري ها اصلاح کامل انجام ميدهند و 30% آنها فقط جهت کوتاه کردن معمولي و مرتب کردن مراجعه ميکنند.و 10% مشتري ها نيز به دلیل شلوغ بودن آرايشگاه برميگردند و در ساعت هاي بعدي دوباره به آرايشگاه مي ايند.ازکسانی که برا ی اصلاح کامل رفته اند  70% آنها شستشو و خشک کردن سر را نيز انجام ميدهند و بعد از آرايشگاه خارج مي شوند.وبقیه بدون شستشو و خشک کردن از آرایشگاه خارج می شوند.و 30% مشتري ها که فقط براي کوتاه کردن مراجعه کرده اند بدون انجام مرحله شستشو و خشک کردن از آرايشگاه خارج مي شوند.و 10% کساني هم که به علت شلوغ بودن برگشته بودند به عنوان مشتري جديد دوباره به آرايشگاه آمده و وارد يکي از مراحل اصلاح کامل يا کوتاه کردن ميشوند.

سیستم برای 500 مشتری شبیه سازی شده است.

شبکه شبیه سازی با ارنا:

arayeshgah

نمودار هیستوگرام نتایج:

arayeshgah1

arayeshgah2

arayeshgah3

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان
درباره این مطلب نظر دهید !

محصولات مرتبط ...

محصولات زیرا حتما ببینید ...