سایت در حال بارگذاری است ...

شبیه سازی کارگاه با دو مرکز سفارش گیری با ارنا arena

موضوع پروژه: شبیه سازی کارگاه با دو مرکز سفارش گیری با ارنا arena

داکیومنت:دارد|نسخه نرم افزار:14|فـرمت داکیومنت : word

همراه با داکیومنت صورت مسئله+نتایج شبیه سازی + فایل پیاده سازی در نرم افزار ارنا

 

توضیح کامل فرایند شبیه سازی با اسکرین شات از تمامی ماژولهای استفاده شده در  شبیه سازی 

Arena Simulation

شبیه سازی آسانسور با ارنا arena

شرح کلی سیستم:

کارگاهی ۲ مرکز سفارش گیری دارد که در مرکز اول با فواصل زمانی ۸ و در مرکزدوم با فواصل زمانی ۱۲ دقیقه سفارش دریافت می شود؛سفارشات به ماشینی می رود که زمان سرویس آن چنان که از مرکز اول کار بیاید دارای توزیع نمایی با میانگین ۷ دقیقه و اگر از مرکز دوم بیاید توزیع نمایی با میانگین ۱۰ دقیقه می باشد خطای تخمین زمان سرویس برای تمام کارها با توزیع نرمال و میانگین 5 و انحراف معیار ۱ می باشد حداکثر کار دریافتی از مرکز اول؛۱۰۰ سفارش و از مرکز دوم ۵۰ سفارش می باشد.

 

مدل شبیه سازی ارنا:

 

ماژولهای شبیه سازی

 

نمودار هیستورام نتایج شبیه سازی

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان
درباره این مطلب نظر دهید !

محصولات مرتبط ...

محصولات زیرا حتما ببینید ...