سایت در حال بارگذاری است ...

شبیه سازی کارخانه تولید سازه های فضایی با ارنا arena

موضوع پروژه: شبیه سازی کارخانه تولید سازه های فضایی با ارنا arena

داکیومنت:دارد|نسخه نرم افزار:14|فـرمت داکیومنت : word

همراه با داکیومنت صورت مسئله+نتایج شبیه سازی + فایل پیاده سازی در نرم افزار ارنا

 

توضیح کامل فرایند شبیه سازی با اسکرین شات از تمامی ماژولهای استفاده شده در  شبیه سازی 

Arena Simulation

شبیه سازی آسانسور با ارنا arena

فهرست مطالب

عنوان

   تعریف کامل مسئله

   معیار تصمیم گیری

 مفاهیم شبیه سازی

 شبکه مسئله در Arena

چاپ یک مرتبه دوباره سازی

چاپ تمام ماژولهای بکار رفته در شبیه سازی

تجزیه و تحلیل آماری

ارزیابی و مقایسه سناریو های مختلف به منظور بهبود سیستم

جمع بندی و نتیجه گیری نهایی

منابع و ماخذ

پیوست ها

تعریف کامل مساله

یک کارخانه تولید سازه های فضایی از ساعت 8 صبح تا 5 عصر به تولید سازه های فضایی مشغول است. در هر 10 دقیقه قطعات از انبار وارد کارخانه می شوند. زمان برش قطعات با توزیع نمایی 2 دقیقه انجام می شود. سپس وارد فاز جوشکاری میشود که با توزیع یکنواخت Uniform(8,12) انجام می شود. سپس وارد فاز زنگ زدایی میشود که با توزیع نمایی 5 دقیقه انجام میشود. سپس برای ساحت گوی وارد کوره میشود که با توزیع مثلثی Tring(8,10,14) دقیقه انجام میشود. سپس وارد فاز تراشکاری میشود که با توزیع یکنواخت Uniform(6,10) دقیقه انجام میشود. سپس وارد فاز سوراخ کاری میشود که با توزیع نمایی 7 دقیقه انجام میشود. سپس وارد فاز قلاویز کاری میشود که با توزیع مثلثی Tring(4,6,8) دقیقه انجام میشود. سپس وارد فاز رزوه کاری میشود که با توزیع نمایی 4 دقیقه انجام میشود. سپس وارد فاز آبکاری میشود که با توزیع نمایی 8 دقیقه انجام میشود. سپس وارد فاز بازرسی میشود که با توزیع یکنواخت Uniform(10,12) دقیقه انجام میشود. پس از بازرسی به انبار انتقال داده میشود که زمان انتقال به انبار با توزیع نمایی 3 دقیقه انجام میشود.

معیار تصمیم گیری

در این شبیه سازی میخواهیم معیارهای زیر را بررسی کنیم:

  • مدت زمان مشغول بود هر یک از منابع

  • مدت زمان بیکاری هر یک از منابع

  • طول صف ایجاد شده در هر یک از ایستگاهها

  • میانگین طول صف

فلوچارت گردش کار

پیکره بندی سیستم

 

ماژولهای شبیه سازی

 

نمودار هیستورام نتایج شبیه سازی

 

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان
درباره این مطلب نظر دهید !

محصولات مرتبط ...

محصولات زیرا حتما ببینید ...