سایت در حال بارگذاری است ...

شبیه سازی مرکز درمانی با ارنا arena

موضوع پروژه: شبیه سازی مرکز درمانی با ارنا arena

داکیومنت:دارد|نسخه نرم افزار:14|فـرمت داکیومنت : word

همراه با داکیومنت صورت مسئله+نتایج شبیه سازی + فایل پیاده سازی در نرم افزار ارنا

 

توضیح کامل فرایند شبیه سازی با اسکرین شات از تمامی ماژولهای استفاده شده در  شبیه سازی 

Arena Simulation

شبیه سازی آسانسور با ارنا arena

شرح کلی سیستم:

 

در یک مرکز درمانی بیماران پس از ورود ابتدا پذیرش میشوند که از نظر وضعیت سه دسته میشوند:

بیماران با وضعیت بحرانی

بیماران با وضعیت متوسط

بیماران با وضعیت پایین

بیمارانی که وضعیتشان بحرانی است سریعا به اتاق عملی با 1 پزشک و 3 پرستار برای عمل جراحی فرستاده

میشوند. بیماران با اولویت متوسط توسط یک پزشک معاینه شده و 15 درصد آنان اولویت بالایی گرفته و برای

عمل جراحی فرستاده میشوند و باقی بیماران متوسط و پایین به بخش فرستاده میشوند که توسط 4 پرستار

رسیدگی میشوند.

توزیعات زمان ورود بیماران به مرکز به شکل زیر است:

زمان بین ورود بیماران تابع توزیع نمایی

مدت جراحی هر بیمار توزیع مثلثی

زمان رسیدگی پزشک در بخش توزیع نرمال

زمان رسیدگی پرستار در بخش نیز توزیع نرمال

این مرکز در کل 2 پزشک و 7 پرستار دارد.

سیستم را برای یک شبانه روز شبیه سازی کنید. برای بهبود عملکرد سیستم دو سناریو وجود دارد:

1 – افزایس تعداد پرستاران تا 9 نفر

2 – افزایش تعداد پزشکان تا 3 نفر

معیار تصمیم گیری زمان انتظار بیماران در هر حالت است. با استفاده از نرم افزار ارنا این سیستم را شبیه سازی

کنید.

 

مدل شبیه سازی ارنا:

 

ماژولهای شبیه سازی

منابع شبیه سازی

نمودار هیستورام نتایج شبیه سازی

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان
درباره این مطلب نظر دهید !

محصولات مرتبط ...

محصولات زیرا حتما ببینید ...