سایت در حال بارگذاری است ...

شبیه سازی مرکز بازیافت با ارنا arena

موضوع پروژه: شبیه سازی مرکز بازیافت با ارنا arena

داکیومنت:دارد|نسخه نرم افزار:14|فـرمت داکیومنت : word

همراه با داکیومنت صورت مسئله+نتایج شبیه سازی + فایل پیاده سازی در نرم افزار ارنا

 

توضیح کامل فرایند شبیه سازی با اسکرین شات از تمامی ماژولهای استفاده شده در  شبیه سازی 

Arena Simulation

شبیه سازی آسانسور با ارنا arena

شرح کلی سیستم:

یک مرکز بازیافت، مسئولیت نوسازی و بازیابی محصولات جمع آوری شده را بر عهده دارد.

ابتدا محصولات جمع آوری شده از هر نوع به واحد آماده سازی مربوط به آن محصول منتقل میشوند.

هر واحد آماده سازی، دارای یک تکنسین متخصص است.

پس از آماده سازی، محصولات به واحد بازرسی ارسال میشوند.

بازرسی هر محصول به صورت جداگانه توسط بازرس مربوط به آن محصول انجام میشود.

پس از بازرسی هر محصول تفکیک محصولات صورت میگیرد که شرایط مربوط به تفکیک برای تمامی محصولات یکسان است.

30 درصد از محصولات بازرسی شده که قابلیت استفادۀ مجدد را دارند، به واحد نوسازی ارسال میگردند.

در واحد نوسازی، یک تکنسین مسئولیت عملیات نوسازی محصولات ارسالی به این واحد را بر عهده دارد.

محصولات نوسازی شده برای فروش مجدد، به بازار ارسال میشوند.

55  درصد از محصولات بازرسی شده که قابلیت استفادۀ مستقیم را ندارند به واحد تخریب و تجزیه ارسال

میگردند.

در واحد تخریب، یک تکنسین مسئولیت عملیات تخریب محصولات ارسالی به این واحد را بر عهده دارد.

پس از عملیات تخریب و تجزیه 30 درصد از محصولات که دیگر قابلیت استفاده ندارند، به مراکز دورریز تحویل داده میشوند.

سایر محصولات تجزیه شده و تجزیه نیز به خریداران محصولات بازیافتی تحویل داده میشوند.

باقیماندۀ محصولات بازرسی شده مستقیماً به خریداران محصولات بازیافتی تحویل داده میشوند.

نمای کلی این مرکز بازیافت در شکل (1) نشان داده شده است.

 

فرض کنید محصولات ورودی به این مرکز بازیافت 4 نوع D و C ،B ،A میباشند که زمان بین ورود محصولات از هر نوع از توزیع نمایی به ترتیب با میانگین های 8 دقیقه، 30 دقیقه، 10 دقیقه و 20 دقیقه پیروی میکند.

در هر یک از واحدهای این مرکز بازیافت، زمان عملیات بر روی هر یک از 4 محصول مذکور مطابق جدول(1) است.

 

 

سوالات

با توجه به اطلاعات داده شده، لطفا به سؤالات زیر پاسخ دهید.

  • سیستم مذکور را با استفاده از نرم افزار Arena شبیه سازی نمایید

  • برای یک شیفت کاری 8 ساعته، نرم افزار را اجرا کنید و به سؤالات زیر پاسخ دهید.

  • تعداد محصولات وارد شده از هر نوع به این مرکز بازیافت چقدر است؟

  • تعداد محصولات ارسالی به بازار، دورریز و بازار خریداران محصول بازیافتی چقدر است؟

  • متوسط زمان آماده سازی برای هر تکنسین های آماده سازی چقدر است؟

  • درصد زمان مشغول بودن هر یک از منابع )نیروی انسانی( را محاسبه کنید.

  • متوسط زمان انتظار در صف و تعداد محصولات در صف برای فرآیند بازرسی چقدر است؟

  • چنانچه از یک تکنسین آماده سازی با زمان خدمتدهی یکنواخت با پارامترهای(2و1) استفاده شود. تعداد خروجی های سیستم را بیابید.

 

مدل شبیه سازی ارنا:

 

ماژولهای شبیه سازی

 

نمودار هیستورام نتایج شبیه سازی

 

تعداد محصولات وارد شده از هر نوع به این مرکز بازیافت چقدر است؟

تعداد محصولات وارد شده در شکل زیر نشان داده شده است.

 

تعداد محصولات ارسالی به بازار، دورریز و بازار خریداران محصول بازیافتی چقدر است؟

تعداد محصولات بازار:۴۶

تعداد محصولات دورریز:۷

تعداد محصولات بازیافت: ۲۸

 

متوسط زمان آماده سازی برای هر تکنسین های آماده سازی چقدر است؟

آماده سازی محصول A : ۰.۳۶۹۳

آماده سازی محصول B : ۰.۱۰۰۸

آماده سازی محصول C : ۰.۱۵۶۱

آماده سازی محصول D : ۰.۹۶۵۴

 

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان
درباره این مطلب نظر دهید !

محصولات مرتبط ...

محصولات زیرا حتما ببینید ...