سایت در حال بارگذاری است ...

شبیه سازی محلوجی arena تمرین 28.3 شرکت وام ابزار با ارنا، هاشم محلوجی

موضوع پروژه: شبیه سازی محلوجی arena تمرین 28.3 شرکت وام ابزار با ارنا، کتاب دکتر محلوجی

|داکیومنت:دارد|نسخه نرم افزار:13.5|فـرمت داکیومنت : word

همراه با داکیومنت صورت مسئله+نتایج شبیه سازی + فایل پیاده سازی در نرم افزارارنا

سوال ۲۸  فصل ۳ کتاب هاشم محلوجی

سوال ۲۲  فصل ۴ کتاب جری بنکس (لاتین)

Discrete-Event System Simulation

Jerry Banks

John S. Carson, II

Barry L. Nelson

David M. Nicol

David M. Nicol

Discrete-Event System Simulation

Discrete-Event System Simulation Jerry Banks John S. Carson, II Barry L. Nelson David M. Nicol

شبیه سازی سیستمهای گسسته-پیشامد

نویسندگان : جری بنکس و جان کارسن

مترجم : هاشم محلوجی

شبيه سازي سيستمهاي گسسته پيشامد-جري بنكس-جانكارسن

توضیح کامل فرایند شبیه سازی با اسکرین شات از تمامی ماژولهای استفاده شده در  شبیه سازی 

Loana Tool Company rents chain saws. Customers arrive to rent chain saws at the rate of one every 30 + 30 minutes. Dave and Betty handle these customers. Dave can rent a chain saw in 14 + 4 minutes. Betty takes 10 + 5 minutes. Customers returning chain saws arrive at the same rate as those renting chain saws. Dave and Betty spend 2 minutes with a customer to check in the returned chain saw. Service is first come, first served. When no customers are present, or Betty alone is busy, Dave gets these returned saws ready for re-renting. For each saw, this maintenance and cleanup takes him 6 + 4 minutes and 10 + 6 minutes, respectively. Whenever Dave is idle, he begins the next maintenance or cleanup. Upon finishing a maintenance or cleanup, Dave begins serving customers if one or more is waiting. Betty is always available for serving customers. Simulate the operation of the system starting with an empty shop at 8:00 a.m., closing the doors at 6:00 p.m, and getting chain saws ready for re-renting until 7:00 p.m. from 6:00 until 7:00 p.m, both dave and betty do maintenance and cleanup. Estimate the mean delay of customers who are renting chain saws.

تمرین 28.3 کتاب دکتر مهلوجی

شرکت وام ابزار در کار دادن اره برقی است. مشتریان با آهنگ یک نفر در هر 30±30 دقیقه برای اجاره کردن اره برقی از راه میرسند.دیوید و بتی مشتریان را راه اندازی می کتتد.دیوید می تواند یک اره برقی را در 4±14 دقیقه اجاره دهد،اما برای بتی این کار 5±10 دقیقه طول می کشد.مشتریانی که اره های برقی را باز می گردانند نیز با همان آهنگ وارد می شوتد که مشتریان اجاره کتتده از راه می رسند.به منظور دریافت اره برقی بازگردانیده شده،دیوید یا بتی به مدت 2 دقیقه با مشتری وقت صرف می کند.خدمتدهی بر اساس ضابطه به ترتیب ورود است.هر گاه هیچ مشتری حاضر تباشد یا بتی به تنهایی مشغول باشد دیوید به آماده سازی اره های برقی بازگردانیده شده برای اجاره دهی مجدد می پردازد.

این نوع عملیات نگهداری 4±6 دقیقه از وقت او را و تمیز کردن اره ها 6±10 از وقت او را می گیرد.هرگاه دیوید مشغول نباشد به نگهداری یا تمیز کردن اره بعدی می پردازد.با به پایان رساندن کارهای نگهداری و تعمیر یا تمیز کردن یک اره اگر مشتری یا مشتریانی در انتظار باشند دیوید خدمتدهی به آنها را شروع می کند. بتی همواره برای خدمتدهی به مشتریان آمادگی دارد.عملیات سیستم را تحت این شرایط شبیه سازی کنید که در ساعت 8 صبح به صورت خالی شروع به کار می کند،در ساعت 6 بعد از ظهر درها را ببندد ولی تا ساعت 7 بعد از ظهر اره های برقی را برای اجاره دهی مجدد آماده کند.عمل نگهداری و تعمیر و تمیز کردن اره ها از ساعت 6 تا 7 بعد از ظهر را دیوید و بتی باهم انجام می دهند .میانگین مدت تاخیر مشتریان اجاره کننده اره را برآورد کنید.

شبکه نرم افزار ارنا

 

ماژولهای شبیه سازی:

 

نمودار هیستوگرام نتایج:

vam1

vam2

vam3

vam4

vam5

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان
درباره این مطلب نظر دهید !

محصولات مرتبط ...

محصولات زیرا حتما ببینید ...