سایت در حال بارگذاری است ...

شبیه سازی محلوجی سوال 29 فصل3 (3-29) با ارنا arena آرنا

موضوع پروژه: شبیه سازی محلوجی سوال 29 فصل3 (3-29) با ارنا arena آرنا

داکیومنت:دارد|نسخه نرم افزار:14|فـرمت داکیومنت : word

همراه با داکیومنت صورت مسئله+نتایج شبیه سازی + فایل پیاده سازی در نرم افزار ارنا

سوال 29فصل 3 کتاب دکتر محلوجی(مهلوجی)

Arena Simulation

شبیه سازی سیستمهای گسسته-پیشامد

نویسندگان : جری بنکس و جان کارسن

مترجم : هاشم محلوجی

شبيه سازي سيستمهاي گسسته پيشامد-جري بنكس-جانكارسن

صورت مسئله:

29-۳ کتاب محلوجی

در تمرین 28 شیوه معمول کارگاه در مورد نگهداری و تعمیر و تمیز کردن اره ها به منظور آماده سازی انها برای اجاره دهی مجدد را تغییر دهید به طوری که اینک بتی تمام این کاررا انجام دهد. به محض پایان تمیز کردن هر اره، در صورت وجود صف انتظار، بتی به کمک دیوید میرود،(یعنی، دیوید و بتی هر دو به مشتریان تازه خدمت میدهند و اره های بازگردانده شده را دریافت میکنند تا جایی که تنها دیوید مشغول بماند یا کارگاه خالی شود.) پس از این، بتی وظایف خود در زمینه نگهداری و تعمیر کردن را از سر می گیرد.

الف) میانگین مدت تاخیر مشتریانی را که اره برقی اجاره میکنند برآورد کنید.بر این اساس دو شیوه عمل کارگاه را مقایسه کنید.

ب) نسبت مشتریانی را که باید بیش از 5 دقیقه بمانند برآورد کنید. براین اساس دو شیوه عمل کارگاه را مقایسه کنید.

ج) در مورد دیدگاههای مثبت و منفی مربوط به دو ضابطه مندرج در بندهای(الف) و (ب) به منظور مقایسه دو شیوه عمل کارگاه بحث کنید. ضوابط دیگری را در این باره ارائه دهید.

 

موجودیت ها و متغییرها

سیستم

نهاد

خصیصه ها

فعالیت

پیشامد

نوع متغییر

شرکت وام ابزار

مشتری

اجاره گرفتن

پس دادن

اجاره دادن

پس گرفتن

نگهداری

تمیز کردن

ورود

ترک

تعداد خدمت دهنده هاي مشغول

 

تعداد مشتريان منتظر

شبکه شبیه سازی با ارنا:

 

ماژولهای شبیه سازی:

 

نمودار هیستوگرام نتایج:

 

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان
درباره این مطلب نظر دهید !

محصولات مرتبط ...

محصولات زیرا حتما ببینید ...