سایت در حال بارگذاری است ...

شبیه سازی دفتر اسناد رسمی با ارنا arena

موضوع پروژه: شبیه سازی دفتر اسناد رسمی با ارنا arena

داکیومنت:دارد|نسخه نرم افزار:14|فـرمت داکیومنت : word

همراه با داکیومنت صورت مسئله+نتایج شبیه سازی + فایل پیاده سازی در نرم افزار ارنا+Input Analyzer

 

توضیح کامل فرایند شبیه سازی با اسکرین شات از تمامی ماژولهای استفاده شده در  شبیه سازی 

Arena Simulation

شبیه سازی آسانسور با ارنا arena

شرح کلی سیستم:

دفتر اسناد رسمی واحدی است وابسته به قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد رسمی کشور که وظیفه تنظیم ثبت اسناد رسمی، گواهی امضاء و … را مطابق قوانین و مقررات بر عهده دارد. عموم افراد برای اعتبار و رسمیت بخشیدن به معاملات، تعهدات و قراردادهای خود نیازمند مراجعه به دفتر اسناد رسمی و ثبت آنها میباشند. امروزه با گسترش روزافزون تعاملات و روابط آحاد جامعه، لزوم ثبت رسمی روابط حقوقی بین اشخاص را برای حفظ حقوق خود و پیشگیری از مشکلات احتمالی، بیش از پیش اهمیت و ضرورت می بخشد.

سیستم موردنظر شامل:

محل : دفتر اسناد رسمی

منابع : دفتر اسناد رسمی خلیج فارس

نهاد : مشتری

خصیصه : نوع درخواست مراجعه کننده که میتواند ثبت عقد یا رضایتنامه برای خروج از کشور یا وکالت باشد.

پیشامد : قطع سیستم دفتر و ورود و خروج افراد

متغیر حالت : تعداد باجه های مشغول و تعداد افراد منتظر

 

فعالیتهای دفتر اسناد رسمی :

 1. ثبت اسناد مطابق مقررات قانونی

 2. ارائه مواد مصدق از اسناد

 3. تصدیق صحت امضاء

 4. قبول و حفظ اسناد امانتی

 5. ثبت معاملات اموال منقول و غیرمنقول

 6. ثبت وصیت در قالبهای عهدی و تکمیلی

 7. ثبت اقرارنامه در قالبهای متعدد

 8. ثبت وکالت در قالبهای متعدد

 9. گواهی امضاء در قالبهای متعدد به جزء اسناد مالی و معاملاتی

 10. تصدیق کپی اسناد و اوراق مراجعین

 11. دریافت قبوض سپرده مستاجرین

 12. ثبت رضایتنامه و تعهدنامه و اجارهنامه

 13. معاملات سرقفلی

 14. ثبت نکاح و طلاق

 

روند کاری سیستم موردنظر:

در دفتر اسناد رسمی روند کاری به این صورت است که با مراجعه حضوری نسبت به نوع درخواست متقاضی فعالیت انجام میشود . با توجه به فعالیتهای که در دفتر اسناد رسمی انجام میشود روند اداری و ثبت آن متفاوت است. در ابتدا درخواست خود را مطرح نموده و سپس دفتر یار مدارک شناسایی را دریافت نموده و بعد استعلام و تائید هویت،مدارک موردنیاز را دریافت نموده و فرم مربوطه را به متقاضی میدهد. و بعد از پر کردن آن و تائید سردفتر نسبت به ثبت سیستمی آن اقدام میشود. روند فعالیتهای که توسط دفتر اسناد رسمی انجام می شود:

 1. گواهی امضاء : ابتدا مدرک شناسایی توسط دفتر یار اخذ می شود پس از استعلام و تائید هویت فرم مربوطه را متقاضی باید پر کند و بعد از ارائه نمونه امضا و تائید سر دفتر، دفتر یار اثر انگشت متقاضی را اسکن نموده و ثبت سیستم می شود و هزینه آن توسط دفتریار اخذ می شود.

 2. . وکالتنامه : ابتدا دو طرف (وکالت دهنده و وکالت گیرنده) با مراجعه حضوری نسبت به درخواست شان، مدارک خود را آورده و بعد از کنترل آن توسط دفتریار ، بعد از تا پر کردن فرم مربوطه و تائید سردفتر طبق قوانین ثبتی ،ثبت می شود و هزینه آن توسط دفتریار اخذ می شود.

 3. سند ملک : دو طرف معامله کننده با مراجعه حضوری نسبت به ثبت درخواستشان اقدام می نمایند. مالک بعد از ارائه مدارک و رسید پرداخت عوارض شهرداری و دارایی ،پس از پر کردن فرم توسط خریدار و تائید سردفتر نسبت به ثبت آن اقدام می شود و هزینه آن توسط دفتریار اخذ می شود.

 4. سند ماشین :دو طرف معامله کننده پس از رفتن به اداره تعویض پلاک و پرداخت عوارض شهرداری و هزینه های مربوطه توسط مالک و ارائه مدارک خریدار پس از تائید سردفتر طبق قوانین ثبتی سند به نام خریدار می شود.

هدف از شبیه سازی مسئله:

فرایند کاری به این صورت است که ارباب رجوع با مراجعه به شعبه های دفتر اسناد رسمی متناسب با نوع فعالیت خود به اخذ نوبت، تکمیل فرم و …اقدام می نمایند. در دفتر اسناد رسمی روزانه افراد بسیاری برای فعالیتهای مختلف مراجعه میکنند.

حجم تقاضا برای فعالیتها و از طرفی دیگر زمان مورد نیاز برای انجام هرفعالیت متفاوت است. درشعب مختلف با توجه به مکان دفتر و میزان مراجعات ارزش زمانی و هزینه ای بعضی فعالیت ها به اندازهای نیست که نیروی جداگانه برای آنها اختصاص داده شود.

از طرفی هیچکدام از مشتریها تمایل ندارند زمان زیادی در صف انتظار باشند.

 ازاین رو هدف این شبیه سازی:

 1. به دست آوردن میانگین زمان هر فعالیت.

 2. میانگین زمان بیکاری هرکارمند.

 3. میانگین زمان انتظار مراجعان هر فعالیت.

 4. به دست آوردن توزیع مناسب فعالیت بین کارمندان برای کاهش بیکاری.

 5. درنهایت هدف اصلی کاهش زمان انتظار مشتری است.

مدل مفهومی:

با توجه با مراحل انجام فعالیتها و ایستگاه های کاری در سیستم مورد مطالعه مدل مفهومی به شکل زیر است. به گونه ای که مراجعان ورودی پس از ورود به سیستم به یکی از 3 باجه (هرکدام که خالی باشد و شخصی درحال خدمتگیری نباشد) مراجعه میکنند و در غیر این صورت در صف می مانند تا یکی از باجه ها خالی شود. پس از اینکه مدارک خود را به باجه تحویل دادند و ثبت اطلاعات انجام شد برای تایید نهایی مدارک به سردفتر تحویل داده می شود و بعد از تایید به همان باجه که مشتری مراجعه کرده بود بازگردانده می شود و پس از انجام مراحل نهایی مدارک تحویل مشتری داده می شود.

 

مدل شبیه سازی ارنا:

 

ماژولهای شبیه سازی

نمودار InputAnalyzer

نمودار هیستورام نتایج شبیه سازی

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان
درباره این مطلب نظر دهید !

محصولات مرتبط ...

محصولات زیرا حتما ببینید ...