سایت در حال بارگذاری است ...

شبیه سازی دستی آرایشگاه در اکسل Excel

موضوع پروژه: شبیه سازی دستی آرایشگاه در اکسل Excel

 

Simulation

شرح کلی سیستم:

افراد با آهنگ یک نفر در هر 4.5 دقیق با آرایشگاهی وارد می شوند. اگر آرایشگاه پر باشد(آرایشگاه گنجایش 5 نفر را دارد)، 30 درصد از مشتریان بالقوه محل را ترک می کنند و در مدت 20±60 دقیقه باز می گردند. بقیه محل را ترک می کنند و باز نمی گردند. یک آرایشگر کوتاه کردن مو را در 2±8 دقیقه به انجام می رساند، اما آرایشگر دوم بسیار حرف می زند و 4±12 دقیقه وقت صرف می کند. اگر هر دو آرایشگر بیکار باشند مشتری آرایشگر اول را ترجیح می دهد. (با مشتریانی که سعی در ورود مجدد به آرایشگاه دارند به مانند مشتریان جدید رفتار کنید.) سیستم را تا زمان کوتاه کردن موی 300 مشتری شبیه سازی کنید.

الف) آهنگ امتناع، یعنی تعداد کسانی را که در هر دقیقه به سبب ممکن نبودن راهیابی از ورود امتناع می کنند برآورد کنید.

ب)تعداد امتناع کنندگان در دقیقه را که مجددا باز نمی گردند برآورد کنید.

ج)متوسط مدت سپری شده در آرایشگاه چقدر است؟

د) متوسط مدت سپری شده برای کوتاه کردن مو (بدون در نظر گرفتن مدت تاخیر) چقدر است؟

ه) متوسط تعداد مشتریان حاضر در آرایشگاه چقدر است؟

 

قسمتی از حل دستی شبیه سازی آرایشگاه در اکسل

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان
درباره این مطلب نظر دهید !

محصولات مرتبط ...

محصولات زیرا حتما ببینید ...