سایت در حال بارگذاری است ...

شبیه سازی خط مونتاژ اسباب بازی با ارنا arena

موضوع پروژه: شبیه سازی خط مونتاژ اسباب بازی با ارنا arena

داکیومنت:دارد|نسخه نرم افزار:14|فـرمت داکیومنت : word

همراه با داکیومنت صورت مسئله+نتایج شبیه سازی + فایل پیاده سازی در نرم افزار ارنا

 

توضیح کامل فرایند شبیه سازی با اسکرین شات از تمامی ماژولهای استفاده شده در  شبیه سازی 

Arena Simulation

شبیه سازی آسانسور با ارنا arena

شرح کلی سیستم:

بخشی از یک خط مونتاژ اسباب بازی شامل سه ایستگاه موازی با سه اپراتور با سطح عملکرد متفاوت مفروض است: اجزای محصول نهایی به صورت مجموعه آماده(پک)، بطور متوسط هر 10 دقیقه از فرایند تولید قبلی وارد و به طور اتوماتیک پک اول به اپراتور اول، پک دوم به اپراتور دوم و پک سوم به اپراتور سوم با سه نوار نقاله مستقل ارسال و این سیکل تا پایان سیفت کاری ادامه دارد. با مطالعه زمانسنجی، زمان انجام مونتاژ اپراتور اول 2±40، اپرانور دوم 3±45 و اپراتور سومی 1±35 دقیقه برآورد شده است. پس از عملیات مونتاژ، محصول نهایی از هر سه ایستگاه وارد ایستگاه بسته بندی (Packaging Station) میشود. اپراتور ایستگاه بسته بندی با ورود 36 محصول نهایی، عملیات بسته بندی را با قرار دادن هر محصول در جعبه مخصوص یا زمان متوسط یک دقیقه برای هر واحد محصول شروع می نماید. در صورت بیکاری اپراتور بسته بندی، عملیات بسته بندی موقتا متوقف و با انباشت 36 محصول، عملیات بسته بندی مجددا شروع میشود. با توجه به توضیحات فوق، فلوچارت مدل شبیه سازی این خط را برای تولید 360 واحد محصول با استفاده از ماژولهای موجود در نرم افزار arena همراه با تعیین پارامترهای هر ماژول مطابق متن و انتخاب دلخواه پارامترهای نامشخص طراحی و رسم نمایید.

 

مدل شبیه سازی ارنا:

 

ماژولهای شبیه سازی

 

نمودار هیستورام نتایج شبیه سازی

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان
درباره این مطلب نظر دهید !

محصولات مرتبط ...

محصولات زیرا حتما ببینید ...