سایت در حال بارگذاری است ...

شبیه سازی تعمیر ماشین های کارخانه با ارنا arena

موضوع پروژه: شبیه سازی تعمیر ماشین های کارخانه با ارنا arena

داکیومنت:دارد|نسخه نرم افزار:14|فـرمت داکیومنت : word

همراه با داکیومنت صورت مسئله+نتایج شبیه سازی + فایل پیاده سازی در نرم افزار ارنا

 

توضیح کامل فرایند شبیه سازی با اسکرین شات از تمامی ماژولهای استفاده شده در  شبیه سازی 

Arena Simulation

شبیه سازی آسانسور با ارنا arena

شرح کلی سیستم:

کارخانه ای شامل 5 ماشین است که هر یک بطور تصادفی خراب می شوند. فرض کنید یک ماشین قبل از خرابی براساس تابع توزیع یکنواخت در بازه 50-40 ساعت کار میکند. n نفر تعمیرکار برای تعمیر ماشین های خراب گمارده شده اند. هر تعمیرکار برای تعمیر ماشین بر اساس توزیع نرمال با میانگین 20 و انحراف معیار 0.5 ساعت زمان مصرف میکند. اگر بیش از n ماشین در یک لحظه خراب باشد، در یک صف با ساختار FIFO جهت تعمیر قرار می گیرند و منتظر برای اولین تعمیرکار آزاد میماند. یک تعمیرکار بر روی یک ماشین خراب تا زمانیکه آنرا درست کند بدون توجه به اینکه اتفاق دیگری در این سیستم رخ میدهد، زمان صرف می کند. فرض کنید ضرر هر ساعت خرابی ماشین برای کارخانه 200000 ریال و حقوق هر تعمیرکار در هر ساعت 12000 ریال میباشد (چه تعمیرکار کار کند یا کار نکند) کارخانه را برای مدت 200 ساعت برای مقادیر m=1,2,3,4,5 شبیه سازی کنید.

در کدام حالت مجموع هزینه ها حداقل میگردد.

 

این مدل پنج بار شبیه سازی شده و دارای پنج فایل ارنا هست.

مدل شبیه سازی ارنا:

 

ماژولهای شبیه سازی

 

نمودار هیستورام نتایج شبیه سازی

 

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان
درباره این مطلب نظر دهید !

محصولات مرتبط ...

محصولات زیرا حتما ببینید ...