سایت در حال بارگذاری است ...

شبیه سازی بیمارستان قلب با ارنا arena

موضوع پروژه: شبیه سازی بیمارستان قلب با ارنا arena

داکیومنت:دارد|نسخه نرم افزار:14|فـرمت داکیومنت : word

همراه با داکیومنت صورت مسئله+نتایج شبیه سازی + فایل پیاده سازی در نرم افزار ارنا

توضیح کامل فرایند شبیه سازی با اسکرین شات از تمامی ماژولهای استفاده شده در  شبیه سازی 

Arena Simulation

شبیه سازی آسانسور با ارنا arena

صورت مسئله

سیستم مورد بررسی در این پروژه بیمارستان  قلب تهران میباشد که شامل بخش:

1-اورژانس 2- درمانگاه 3- بخش های داخلی قلب 4- بخشهای جراحی قلب 5- رادیولوژی 6-آزمایشگاه میباشد.

هدف از پیاده سازی این مدل بدست آورد بهترین نوع خدمتدهی به بیماران و کاهش زمان انتظار بیماران و افزایش راندمان کاری بیمارستان میباشد.

1-2 داده های اولیه

داده های اولیه جمع آوری شده با حضور در محل بیمارستان و ثبت ورود و خروج و خدمتدهی به بیماران انجام شده است.

منابع موجود در بیمارستان

  • فوق تخصص جراحي قلب

  • متخصص قلب و عروق

  • فلوشیپ فوق تخصصی

  • پزشک عمومي

  • متخصصين بيهوشي

  • ساير تخصص ها

  • رزيدنت ها

  • فلوشيپ ها

  • بیمارانیکه به هر بخش مراجعه میکنند در صورت خدمتدهی تخت و اتاق آن بخش رو اشغال میکنند.

1-3 اهداف پروژه

بدست آوردن زمان انتظار بیماران

بدست آوردن مدت زمان بهینه خدمتدهی

بدست آوردن تعداد خدمتدهگان بهینه

 

بخش دوم: تعیین پارامترها

2-1 مشاهدات ورود به سیستم و پیاده سازی مدل

دربیمارستان قلب تهران بطور متوسط افراد با  توزيع  نمایی 5 دقیقه وارد میشوند که به صورت 24 ساعته میباشد.

بعد از ورود بیماران به بیمارستانʻ 20 درصد به بخش اورژانس، 15 درصد به بخش درمانگاه،15 درصد به بخش های داخلی قلب، 20 درصد به بخشهای جراحی قلب، 10 درصد به رادیولوژی، 5 درصد به پزشکی هسته ای، 15 درصد به آزمایشگاه مراجعه میکنند.

بخش اورژانس شامل 1- واحد تریاژ و اتاق معاینه 2- اتاق تحت نظر 3- پذیرش بیمار 4- ویزیت بیمار

بخش درمانگاه شامل 1- اکو کاردیو گرافی 2- تست ورزش 3- کلينيک 4- کلينيک آناليز پيس ميکر

بخش داخلی قلب شامل دو بخش CCU و Post CCU می باشد.

بخش جراحی قلب شامل 1- جراحی کرونری 2- ترمیم یا تعویض دریچه میباشد.

بخش رادیولوژی شامل 1- MRI 2- CT SCAN 3- رادیولوژی 4- سونوگرافی 5- سی تی آنژیو ( CTA )  میباشد.

آزمایشگاه شامل دو واحد است :

1- پاتولوژی بالینی

2- پاتولوژی آناتومیکال

شبیه سازی را با استفاده از نرم افزار ارنا انجام داده و ورودی هر کدام از ماژولها را با استفاده از input analyzer و از روی داده های جمع آوری شده بدست آورید.

 

بخش سوم: زمانسنجی

با تحقیقات انجام شده ورودی هر کدام از ماژولها را با استفاده از input analyzer و از روی داده های جمع آوری شده بدست آورده ایم.

 

بخش چهارم

4-1 تعریف مفاهیم

مفاهیم شبیه سازی شامل:

نهاد: بیمار، دکتر و منابع بیمارستان

فعالیت: مدت بین دو ورود متوالی بیماران به داخل بیمارستان

تاخیر: مدت زمان انتظار بیماران برای دریافت خدمات از بخش هایی که مراجعه کرده اند.

متغییرها: تعداد بیمارانی که در صف انتظار بوده اند و تعداد بیمارانی که خدمت گرفته اند.

4-2 بهبود سیستم

در این سیستم مدت زمانهای خدمت دهی را که با استفاده از آموزش کمتر کرده بودیم را اعمال کردیم که مشاهده گردید صف انتظار کاهش چشم گیری داشت و افراد زمان کمتری در صف ها منتظر ماندند.

 

شبکه شبیه سازی با ارنا:

اسکرین شات از تمامی ماژولهای استفاده شده

 

نمودار هیستوگرام نتایج:

منابع مورد استفاده در شبیه سازی

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان
درباره این مطلب نظر دهید !

محصولات مرتبط ...

محصولات زیرا حتما ببینید ...