سایت در حال بارگذاری است ...

شبیه سازی بیمارستان با ارنا arena

موضوع پروژه: شبیه سازی بیمارستان با ارنا arena

داکیومنت:دارد|نسخه نرم افزار:14|فـرمت داکیومنت : word

همراه با داکیومنت صورت مسئله+نتایج شبیه سازی + فایل پیاده سازی در نرم افزار ارنا

 

توضیح کامل فرایند شبیه سازی با اسکرین شات از تمامی ماژولهای استفاده شده در  شبیه سازی 

Arena Simulation

شبیه سازی آسانسور با ارنا arena

شرح کلی سیستم:

در یک شهر بیماران با آهنگ 10±15 دقیقه روانه بیمارستان می شوند و پرستار بخش تریاژ با توزیع نمایی با میانگین 2 دقیقه بیماران را معاینه میکند. و پس از معاینه 15% بیماران جهت درمان به بخش 1 فرستاده می شوند که درمان هر بیمار 2±12دقیقه وقت میگیرد. 15% بیماران در بخش 2 درمان میشوند که 5±25 دقیقه وقت میگیرد و درمان باقی بیماران در بخش3 و 10±20 دقیقه طول میکشد.

اگر تعداد بیماران بخش3 به 50 نفر یا بیشتر رسید 60% آنها به بخش 2 و 40% آنها به بخش 3 اعزام میشوند. شبیه سازی را تا زمانیکه تعداد بیماران خارج شده از تریاژ به 500 نفر برسد و 3 تکرار انجام دهید و زمان گرم شدن را برای آن 2 ساعت قرار دهید و تعداد بیماران درمان شده در هر بخش، مدت زمان بین درمان بیماران در هر بخش و میانگین زمانی که هر بیمار در بخش 2 میماند را مشخص کنید.

 

مدل شبیه سازی ارنا:

 

ماژولهای شبیه سازی

 

نمودار هیستورام نتایج شبیه سازی

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان
درباره این مطلب نظر دهید !

محصولات مرتبط ...

محصولات زیرا حتما ببینید ...