سایت در حال بارگذاری است ...

شبیه سازی با arena شرکت سخت افزاری تولید هارد HARD، ارنا آرنا

موضوع پروژه: شبیه سازی با arena شرکت سخت افزاری تولید هارد HARD، ارنا آرنا|داکیومنت:دارد|نسخه نرم افزار:13.5|فـرمت داکیومنت : word

همراه با داکیومنت صورت مسئله+نتایج شبیه سازی + فایل پیاده سازی در نرم افزارارنا

Arena Simulation

صورت مسئله:

یک شرکت سخت افزاری جهت بررسی و بهینه سازي فرایندهاي تولید HARDاقدام به شبیه سازي سیستم تولید ، HARD نموده است.  این شرکت HARD درجه 1،درجه 2 و درجه 3  به بازار عرضه میکند.

صفحه دیسکی HARD توسط 2 رباط الکترونیکی با نامهای R1 وR2 تولید میگردد.که زمان تولید R1 از درجه نمایی 1 دقیقه است و زمان تولید R2 از درجه نمایی 2 دقیقه است.

ظرفیت تولید رباط R1 در هر بار،3 صفحه دیسکی HARD و ظرفیت تولید رباط R2 در هر بار،2 صفحه دیسکی HARD است.تقریبا 90 درصد صفحه دیسکی HARD تولیدی ماشین R1 و 95 درصد صفحه دیسکی تولیدی ماشین R2 سالم هستند که به مرحله حک شیار میروند و صفحه های دیسکی HARD  خراب دور ریخته می شوند.

صفحه دیسکی HARD سالم تولیدی توسط ماشین R1 بصورت تصادفی و بر اساس جدول زیر به خط تولید وارد می شود.

 

صفحه دیسکی HARD سالم تولیدی توسط ماشین R2 بصورت تصادفی و بر اساس جدول زیر به خط تولید وارد می شود.

یک ماشین حک شیار وجود دارد که صفحه دیسکی HARD سالم در دسته های 5 تایی به آن وارد می شوند.در این مرحله سه بار عمل حک شیار توسط ماشین حک بر روی صفحه دیسکی HARD و به صورت زیر انجام می شود.

برای ماشین حک بر روی صفحه دیسکی HARD و بصورت زیر انجام می شود.

برای ماشین حک شیار،بار اول مدت حک شیار مطابق جدول زیر است.

بار دوم مدت حک شیار مطابق جدول زیر است.

بار سوم مدت حک سیار مطابق جدول زیر است.

همچنین پس از حک شیار اول 10 دقیقه و پس از حک شیار دوم 20 دقیقه و پس از حک شیار سوم 15 دقیقه زمان جهت سرد شدن HARD لازم است.تقریبا 20 درصد HARD ها بعد از حک شیار اول و 10 درصد بعد از حک شیار دوم و 5 درصد بعد از حک شیار سوم غیر قابل استفاده بوده و دور ریخته می شوند.

.

.

.

سیستم فوق را براي یک دوره120 روزه، و با فرض اینکه سیستم در هر روز10 ساعت کار میکند شبیه سازي نمایید و موارد زیر را  در مدلسازي منظور نمایید.

نمودارهاي گرافیکی زیر را براي سیستم فوق در مدلسازي وارد نمایید.

تغییر انیمیشن ماشینهای IC گذار هنگام بیکاری و مشغول بودن

پس از دسته بندی HARD ها و بازگشایی آنها،شکل HARDها تغییر نماید.

نمایش زمان اجراي شبیه سازي

اضافه کردن انیمیشن به فرایندها (Process)

رسم نمودار (Plot) براي تعداد HARD درجه1، HARD درجه2 و HARD درجه3

رسم نمودار (Histogram) براي تعداد HARD درجه1، HARD درجه2 و HARD درجه3

رسم نمودار (Plot) براي تعداد HARD IC حک شده سالم و تعداد HARD IC حک شده خراب

رسم نمودار (Histogram) براي تعداد صفحه دیسکی HARD سالم و تعداد صفحه دیسکی HARD خراب

نتایج زیر را براي سیستم فوق بدست آورید.

 1. تعداد کل HARDها
 2. تعداد صفحه دیسکی HARD خراب
 3. مجموع مدت حک شیارها
 4. متوسط مدت حک شیارها
 5. متوسط مدت انتظار هر HARD برای ورود به ماشین حک شیار
 6. مدت زمان سرد شدن هر HARD
 7. متوسط مدت انتظار هر HARD برای حک شیار
 8. متوسط مدت تولید هر HARD سالم
 9. تعداد HARD سالم درجه 2
 10. تعداد HARD سالم درجه 3
 11. تعداد HARD خراب درجه 3
 12. تعداد کل HARDهای حک شیار شده خراب
 13. تعداد کل HARDهای سالم و حک شیار شده
 14. تعداد HARD ی که برای حک شیار منتظر میمانند
 15. جمع زمان انتظار براي حک شیار


 

شبکه نرم افزار ارنا

hard

 

نمودار هیستوگرام نتایج:

hard1

hard2

hard3

hard4

hard5

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان
درباره این مطلب نظر دهید !

محصولات مرتبط ...

محصولات زیرا حتما ببینید ...