سایت در حال بارگذاری است ...

شبیه سازی با ارنا دیوید کلتون، تمرین 14 فصل 3 (3-14)،ترجمه محسن باقری، یک کارگاه کوچک

موضوع پروژه:  شبیه سازی با ارنا دیوید کلتون، تمرین 14 فصل 3 (3-14)،ترجمه محسن باقری، یک کارگاه کوچک

|داکیومنت:دارد|نسخه نرم افزار:14|فـرمت داکیومنت : word

همراه با داکیومنت صورت مسئله+نتایج شبیه سازی + فایل پیاده سازی در نرم افزار ارنا

سوال چهارده فصل سه کتاب دیوید کلتون-ترجمه محسن باقری

توضیح کامل فرایند شبیه سازی با اسکرین شات از تمامی ماژولهای استفاده شده در  شبیه سازی 

Arena Simulation

شبيه سازي با نرم افزار ارنا-ديويد كلتون-رندال سادوسكي-ديويد استارك

صورت مسئله

14-3) پنج دستگاه مشابه به طور مستقل در یک کارگاه کوچک کار میکنند. هر دستگاه بین 6 تا 10 ساعت(با توزیع یکنواخت) فعالیت کرده و سپس از کار می افتد. دو تعمیر کار وجود دارد. جهت تعمیر هر ماشین، به یک تعمیرکار نیاز می باشد که بین 1 تا 3 ساعت (با توزیع یکنواحت) ماشین را تعمیر کند. حتی اگر تعمیرکار دیگر بیکار باشد تنها به یک تعمیر کار جهت کار بر روی دستگاه خراب نیاز است. اگر بیش از دو دستگاه در یک زمان خراب شوند یک صف تعمیر FIFO (مجازی) ایجاد شده و برای اولین تعمیر کار در دسترس منتظر میمانند. تعمیرکار صرف نظر از این چه اتفاقاتی در سیستم در حال وقوع است، بر روی دستگاه خراب تا هنگام درست شدن کار میکند. تمام زمانهای فعالیت و خرابی از هم مستقل می باشند. شبیه سازی را با شروع زمان فعالیت تمام دستگاهها آغاز کرده و و آن را بمدت 160 ساعت اجرا کنید. میانگین زمانی تعداد دستگاهایی که خراب هستند، (در حال تعمیر یا در صف) و ضریب بکار گیری تعمیرکاران را بصورت گروهی (نه مجزا) بررسی کنید. دستگاهها را هنگامی که در حال تعمیر یا در صف تعمیر می باشند، به صورت انیمیشن در آورید و تعداد کل ماشین های خراب را (هم در حال تعمیر هم در صف) در طول زمان به صورت نمودار در آورید. (راهنمایی: ماشین ها را به عنوان مشتریان و تعمیر کاران را به عنوان خدمت دهنده در نظر بگیرید، در ضمن توجه داشته باشید که همیشه 5 ماشین در مدل هستند و هیچ گاه مدل را ترک نمی کنند.)

شبکه شبیه سازی با ارنا:

1

اسکرین شات از تمامی ماژولهای استفاده شده

 

2

3

4

 

نمودار هیستوگرام نتایج:

 

5

6

7

8

 

 

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان
درباره این مطلب نظر دهید !

محصولات مرتبط ...

محصولات زیرا حتما ببینید ...