سایت در حال بارگذاری است ...

شبیه سازی ارنا arena ویزا (گذرنامه)‏ با آرنا

موضوع پروژه: شبیه سازی ویزا (گذرنامه)‏ با ارنا arena آرنا|داکیومنت:دارد|نسخه نرم افزار:13.5|فـرمت داکیومنت : word

همراه با داکیومنت صورت مسئله+نتایج شبیه سازی + فایل پیاده سازی در نرم افزارارنا

Arena Simulation

صورت مسئله:

 

People arrive at a visa office at of one every 15±10 minutes.there are three officers (a,b and c)  who scrutinize the applications for s duration of 30±10 minutes.from the past records,it is found that on an average,25%nof the applications are rejected. Visa applicants form a single line and go to the officer whoever becomes free. If all the three are free,customers always select officer b who is believed to be considerate. Simulate for 500 visa applicants and determine

a)how many of them selected officer B

b) how many vosa applications are rejected

 

افراد  در یک دفتر ویزا در هر 10 ± 15 دقیقه می رسند. سه افسر (A، B و C) وجود دارد که توسط برنامه های کاربردی با دقت مورد بررسی قرار  می دهند که به مدت 10 ± 30 دقیقه طول می کشد. از سوابق گذشته، مشخص شده است که به طور متوسط، 25٪ از برنامه های کاربردی رد مکنند.

متقاضیان ویزا به شکل یک خط به سمت افسر میروند و در رفتن به سمت هر کدام از افسرها آزاد هستند. اگر هر سه افسر آزاد هستند، مشتریان همیشه افسر B  را انتخاب میکنند به این خاطر که اعتقاد دارند با ملاحظه است.

شبیه سازی را برای 500 متقاضیان ویزا انجام داده و تعیین کنید:

الف) چه تعداد از آنها افسر B را انتخاب میکنند؟

ب) چه تعداداز برنامه های ویزا رد میکنند.

 

شبکه نرم افزار ارنا

visa

 

نمودار هیستوگرام نتایج:

visa1

visa2

visa3

 

 

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان
درباره این مطلب نظر دهید !

محصولات مرتبط ...

محصولات زیرا حتما ببینید ...