سایت در حال بارگذاری است ...

شبیه سازی ارنا arena مرکز سرویس تک سرویس دهنده با آرنا

موضوع پروژه: شبیه سازی مرکز سرویس تک سرویس دهنده با ارنا arena آرنا|داکیومنت:دارد|نسخه نرم افزار:14|فـرمت داکیومنت : word

همراه با داکیومنت صورت مسئله+نتایج شبیه سازی + فایل پیاده سازی در نرم افزارارنا+تولید توابع توسط Input Analyzer

Arena Simulation

صورت مسئله:

شبیه سازی یک مرکز سرویس تک سرویس دهنده

 

زمانهای بین ورود زمانهای سرویس
1.73 2.90
1.35 1.76
0.71 3.39
0.62 4.52
14.28 4.46
0.70 4.36
15.52 2.07
3.15 3.36
1.76 2.37
1 5.38

 

 

داده های فوق را در input analyzer ارنا وارد کرده و خروجی  زیر برای زمانهای بین ورود بدست آمد.

 

شبکه شبیه سازی با ارنا:

markaz

 

تحلیل ورود داده ها در InputAnalyzer

markaz1

markaz2

 

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان
درباره این مطلب نظر دهید !

محصولات مرتبط ...

محصولات زیرا حتما ببینید ...