سایت در حال بارگذاری است ...

شبیه سازی ارنا arena مرکز حفاری با آرنا

موضوع پروژه: شبیه سازی مرکز حفاری با ارنا arena آرنا|داکیومنت:دارد|نسخه نرم افزار:14|فـرمت داکیومنت : word

همراه با داکیومنت صورت مسئله+نتایج شبیه سازی + فایل پیاده سازی در نرم افزارارنا

Arena Simulation

صورت مسئله:

 

Modify Model 3-1 with all of the following changes:

  • Add a second machine to which all parts go immediately after exiting the first machine for a separate kind of processing (for example, the first machine is drilling and the second machine is washing). Processing times at the second machine are the same as for the first machine.gather all the statistics as before,plus the time in queue,queue length,and utilization at the second machine.
  • Immediately after the second machine there is pass/fail inspection that takes a constant 5 minutes to carry out and has an 80% chance of passing result;queueing is possible at inspection,and the queue is first-in,frist-out. All the parts exit the system regardless of whether they pass or fail the test.

Count the number that fail and the number that pass, and gather statistics on the time in queue, queue length, and utilization at the inspection center. (HINT: add a new process followed by a decide and two other modules for counting).

.Add plots to track the queue length and number busy at all three stations.

.Run the simulation for 480 minutes instead of 20 minutes

 

 

اضافه کردن یک ماشین دوم که تمام قطعات بلافاصله پس از خروج از ماشین اول  به عنوان یک نوع پردازش جداگانه ای وارد ماشین دوم شود (برای مثال، ماشین اول حفاری و ماشین دوم شستشو است). زمان پردازش در ماشین  دوم همانند ماشین اول می باشد. جمع آوری تمام آمار همانند قبل، به علاوه، زمان در صف، طول صف، و به کار گیری در ماشین دوم.

بلافاصله پس از ماشین دوم، بازرسی  پاس / خرابی که به مقدار ثابت 5 دقیقه بطول می انجامد وجود دارد و به احتمال 80٪ نتیجه پاس کردن است؛ صف بندی در بازرسی ممکن است، و صف بصورت FIFO میباشد. تمام قطعات بدون توجه به اینکه آیا آنها پاس و یا شکست آزمون خورده اند از سیستم خارج می شوند . شمارش تعداد موفق و ناموفق، و جمع آوری آمار در زمان صف، طول صف، و به کار گیری در مرکز بازرسی. (نکته: اضافه کردن یک فرآیند جدید برای  تصمیم گیری و دو ماژول دیگر برای شمارش).

اضافه کردن نمودار برای پیگیری طول صف و تعداد مشغول هر سه ایستگاه.

اجرای شبیه سازی برای 480 دقیقه به جای 20 دقیقه.

شبکه شبیه سازی با ارنا:

dril1

نمودار هیستوگرام نتایج:

dril11

dril12

dril13

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان
درباره این مطلب نظر دهید !

محصولات مرتبط ...

محصولات زیرا حتما ببینید ...