سایت در حال بارگذاری است ...

شبیه سازی ارنا arena مدل زمانبندی (کوتاهترین زمان باقیمانده)‏SRT‏ با آرنا

موضوع پروژه: شبیه سازی مدل زمانبندی (کوتاهترین زمان باقیمانده)‏SRT‏ با ارنا arena آرنا|داکیومنت:دارد|نسخه نرم افزار:13.5|فـرمت داکیومنت : word

همراه با داکیومنت صورت مسئله+نتایج شبیه سازی + فایل پیاده سازی در نرم افزارارنا

Arena Simulation

صورت مسئله:

شبیه سازی مدل زمانبندی (کوتاهترین زمان باقیمانده)‏SRT‏ را در یک سیستم شبیه سازی کنید.‏
ورودی 10 تا فرایند تصادفی است که با توزیع نمایی با میانگین 2 وارد صف میشوند.‏
و زمان پردازش انها از توزیع نمایی با زمان 3 پیروی  میکند.‏

 

شبکه نرم افزار ارنا

 

str

نمودار هیستوگرام

 

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان
درباره این مطلب نظر دهید !

محصولات مرتبط ...

محصولات زیرا حتما ببینید ...