سایت در حال بارگذاری است ...

شبیه سازی ارنا arena محلوجی سوال 14 فصل۳ (3-14) با آرنا

موضوع پروژه: شبیه سازی دکتر محلوجی سوال 14 فصل۳ (3-14) با ارنا arena آرنا

داکیومنت:دارد|نسخه نرم افزار:14|فـرمت داکیومنت : word

همراه با داکیومنت صورت مسئله+نتایج شبیه سازی + فایل پیاده سازی در نرم افزار ارنا

سوال 14 فصل ۳ کتاب دکتر محلوجی(مهلوجی)

Arena Simulation

شبیه سازی سیستمهای گسسته-پیشامد

نویسندگان : جری بنکس و جان کارسن

مترجم : هاشم محلوجی

شبيه سازي سيستمهاي گسسته پيشامد-جري بنكس-جانكارسن

صورت مسئله:

۱۴-۳ کتاب محلوجی

یک بزرگراه  دو منطقه بزرگ شهر را به هم متصل میکند.در هر 15± 20 ثانیه یک خودرو شهر اول را ترک میکند.۲۰ درصد از خودروها یک سرنشین،۳۰ درصد دو سرنشین،۱۰ درصد سه سرنشین . ۱۰ درصد چهار سرنشین دارند.۳۰ درصد باقیمانده خودروها اتوبوس است و هر اتوبوس ۴۰ نفر را حمل میکند.مدت مسافرت بین دو منطقه شهری، ۱۰±۶۰ دقیقه طول میکشد.

چقدر طول میکشد تا ۵۰۰۰ نفر به شهر دوم وارد شوند.

 

شبکه شبیه سازی با ارنا:

 a1

ماژولهای شبیه سازی:

نمودار هیستوگرام نتایج:

 2

3

4

5

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان
درباره این مطلب نظر دهید !

محصولات مرتبط ...

محصولات زیرا حتما ببینید ...