سایت در حال بارگذاری است ...

شبیه سازی ارنا arena محلوجی، سوال 9 فصل۳ (3-9) با آرنا-مساله تعویض برینگها

موضوع پروژه: شبیه سازی دکتر محلوجی سوال 9 فصل۳ (3-9) با ارنا arena آرنا- تعویض برینگها

|داکیومنت:دارد|نسخه نرم افزار:14|فـرمت داکیومنت : word

همراه با داکیومنت صورت مسئله+نتایج شبیه سازی + فایل پیاده سازی در نرم افزار ارنا

سوال 9 فصل ۳ کتاب دکتر محلوجی(مهلوجی)

Arena Simulation

شبیه سازی سیستمهای گسسته-پیشامد

نویسندگان : جری بنکس و جان کارسن

مترجم : هاشم محلوجی

شبيه سازي سيستمهاي گسسته پيشامد-جري بنكس-جانكارسن

صورت مسئله:

مثال 2-5 مساله پایایی

یک ماشین فرز بزرگ، سه برینگ دارد که در جریان کار دچار خرابی می شوند.تابع تجمعی عمر برینگها یکسان و به شرح جدول 2-22 است.هرگاه برینگی خراب شود، فرز از کار می افتد، تعمیر کار احضار می شود و برینگ تازه ای نصب می شود. مدت تاخیر تعمیرکار در ورود به محل ماشین فرز نیز متغییری تصادفی با توزیع ارائه شده در جدول 2-23 است.هزینه مدت از کارماندگی فرز از قرار دقیقه ای 5 واحد پولی است. هزینه مستقیم دستمزد تعمیرکار، ساعتی 12 واحد پول است. تعویض یک برینگ به مصرف 20 دقیقه وقت، تعویض دو برینگ به مصرف 30 دقیقه وقت و تعویض سه برینگ به مصرف 40 دقیقه وقت نیاز داردو هزینه هر برینگ نیز 16 واحد پول است. پیشنهادی ارائه شده است مبنی بر اینکه هرگاه یک برینگ خراب شود، هر سه برینگ تعویض شوند، مدیریت نیاز به ارزیابی این پیشنهاد دارد.

تمرین 3-9 مثال 2-5 (مساله تعویض برینگها) رابا استفاده از رهیافت زمانبندی پیشامدها شبیه سازی نمایید.

شبکه شبیه سازی با ارنا:

a1

 

نمودار هیستوگرام نتایج:

 

11

12

13

14

 

 

 

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان
درباره این مطلب نظر دهید !

محصولات مرتبط ...

محصولات زیرا حتما ببینید ...