سایت در حال بارگذاری است ...

شبیه سازی ارنا arena محلوجی، سوال 1 فصل۳ (3-1) با آرنا

موضوع پروژه: شبیه سازی کتاب دکتر محلوجی سوال 1 فصل۳ (3-1) با ارنا arena آرنا

|داکیومنت:دارد|نسخه نرم افزار:14|فـرمت داکیومنت : word

همراه با داکیومنت صورت مسئله+نتایج شبیه سازی + فایل پیاده سازی در نرم افزارارنا

سوال یک فصل سه کتاب دکتر محلوجی(مهلوجی)

Arena Simulation

شبیه سازی سیستمهای گسسته-پیشامد

نویسندگان : جری بنکس و جان کارسن

مترجم : هاشم محلوجی

شبيه سازي سيستمهاي گسسته پيشامد-جري بنكس-جانكارسن

صورت مسئله:

سوال ۳-۱ فصل سوم شبیه سازی دکتر محلوجی

مثال 2-1 صف تک مجرایی

یک فروشگاه مواد غذایی تنها یک باجه صندوق دارد.مشتریان به طور تصادفی با فواصل زمانی یک تا 8 دقیقه به صندوق مراجعه میکنند.همان طور که در جدول 2-6 نشان می دهد هرمقدار ممکن برای مدت ورود احتمالی یکسان یرای رخ دادن دارد.مدتهای خدمتدهی از یک تا شش دقیقه و طبق احتمالات نشان داده شده در جدول 2-7 تغییر میکند.دو ستون آخر جدول 2-6 و 2-7 را پس از این تشریح خواهیم کرد.مسئله ناظر به تحلیل سیستم از طریق شبیه سازی ورود 20 مشتری و خدمتدهی  به آنهاست.

3-1 الف- با استفاده از رهیافت زمانبندی پیشامدها،شبیه سازی باجه صندوق را که در مثال 3-2،جدول 3-1 شروع شد ادامه دهید. از همان مدتهای بین ورود و خدمتدهی که قبلا تولید و در مثال 2-1 به کار گرفته شد، استفاده کنید. با استفاده از آخرین مدت بین دو ورود،شبیه سازی را ادامه دهید تا سیستم خالی شود.نتایج بدست آمده از این قسمت را با پاسخهای بدست آمده در مثال 2-1 مقایسه کنید.

ب) تمرین 3-1 (الف) را با افزودن اجزا ضروری به منظور برآورد میانگین مدت پاسخ و درصد متقاضیانی که 4 دقیقه یا بیشتر در سیستم می مانند بار دیگر انجام دهید.

شبکه شبیه سازی با ارنا:

1

نمودار هیستوگرام نتایج:

m2

m3

m4

 

 

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان
درباره این مطلب نظر دهید !

محصولات مرتبط ...

محصولات زیرا حتما ببینید ...