سایت در حال بارگذاری است ...

شبیه سازی ارنا arena فروشگاه زنجیره ای با آرنا

موضوع پروژه:  شبیه سازی فروشگاه  زنجیره ای با ارنا arena آرنا|داکیومنت:دارد|نسخه نرم افزار:14|فـرمت داکیومنت : word

همراه با داکیومنت صورت مسئله+نتایج شبیه سازی + فایل پیاده سازی در نرم افزارارنا+تولید توابع توسط Input Analyzer

Arena Simulation

فهرست مطالب

عنوان
تعریف کامل مساله
اهداف پروژه
لیست موجودیتها و متغییرها
نمودارها
شبکه ی مساله در ARENA Network
ماژول های به کار رفته در مساله (موجودیتها)
تجزیه و تحلیل آماری مساله

 

صورت مسئله:

a local grocery store chain has implement one prototype self-checkout lane at which customers can scan and pack their items without the help of store personnal. in addition,after scanning and packing  their items ,the customers can pay for them using a credit card,debit card or cash. customers randomly arrive at this chekout lane after they have selected their items of purchase. after arriving at the lane,the customers spend a certain amount of transaction time(i.e,scanning,packing and paying for their items). table 1 summarizes the time between customers arrive to the self-checkout lane for the first 20 customers. table 2 summarizes the tarnsaction times for 20 customers

 

 

یک فروشگاه  زنجیره ای مواد غذایی محلی ا یک نمونه خط خود پرداخت پیاده سازی کرده  که در آن مشتریان می تواند ا اقلام خود را بدون کمک اشخاص فروشگاه پیدا کرده و بسته بندی نمایند علاوه بر این، پس از یافتن و بسته بندی اقلام خود، مشتریان می توانند با استفاده از یک کارت اعتباری، کارت بانکی و یا پول نقد هزینه آنها را پرداخت نمایند. مشتریان پس از اینکه اقلام خریداری خود را انتخاب کردند

به طور تصادفی به این خط پرداخت می رسند. پس از ورود به خط، مشتریان یک مقدار مشخصی از زمان را صرف تراکنش میکنند(به عنوان مثال، اسکن، بسته بندی و پرداخت برای اقلام خود). در جدول 1 زمان بین ورود مشتریان برای 20 مشتری اول  در خط خود پرداخت نشان داده شده است.جدول 2 زمان تراکنش برای 20 مشتری هست.

 

  اهداف پروژه:

1-بدست آوردن میانگین زمان انتظار مشتریان در صف

2-احتمال اینکه یک مشتری در صف منتظر بماند

3-بدست آوردن زمان بیکاری خدمت دهنده

4-بدست آوردن میانگین زمان سرویس

5-بدست آوردن میانگین بین ورود مشتریان

6-بدست آوردن میانگین زمان سپری کردن مشتریان در سیستم

 

   تحلیل ورودی ها در نرم افزار Input Analyzer

chine

chine1

 

نمودارها

chine4

 

chine5

chine6

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان
درباره این مطلب نظر دهید !

محصولات مرتبط ...

محصولات زیرا حتما ببینید ...