سایت در حال بارگذاری است ...

شبیه سازی ارنا arena سیستم بسته بندی با آرنا

موضوع پروژه: شبیه سازی سیستم بسته با ارنا arena آرنا|داکیومنت:دارد|نسخه نرم افزار:13.5|فـرمت داکیومنت : word

همراه با داکیومنت صورت مسئله(انگلیسی-فارسی)+نتایج شبیه سازی + فایل پیاده سازی در نرم افزارارنا

Arena Simulation

صورت مسئله:

 

Items arrive from an inventory-picking system according to an exponential interarrival distribution with mean 1(all times ‎are in minutes). Upon arrival, the items are packed by one of four packers. The packing time is TRIA (2.75, 3.3, 4.0). the ‎Packed boxes are then separated by type (%20 international and %80 domestic) and sent to shipping. There is a single ‎shipper for international packages and two shippers for domestic packages. The international shipping time is TRIA (2.3, 3.3, ‎‎4.8), and the domestic shipping time is TRIA (1.7, 2.0, 2.7). This packing system works three 8-hour shifts, five days a week. ‎All the packers and shippers are given a 15-minute break two hours into their shift, a 30-minute lunch break four hours into ‎their shift and a second 15-minute break six hours into their shift, use the Wait Schedule Rule. Run the simulation for two ‎weeks (ten working days) to determine the average and maximum number of boxes or bins in the three queues.‎

اقلام از یک سیستم موجودی با توجه به توزیع های بین نمایی با میانگین 1 (همه زمان ها در دقیقه) می رسند. به محض ورود، اقلام توسط یکی از ‏چهار دستگاه بسته بندی، بسته بندی می شوند. ‏
زمان  بسته بندی با تابع مثلثی   ‏TRIA (2.75, 3.3, 4.0)‎‏ است. جعبه های بسته بندی شده به دو نوع (20٪ بین المللی و 80٪ داخلی) از هم جدا شده ‏وبه حمل و نقل فرستاده می شوند. یک شرکت کشتیرانی برای بسته های بین المللی و دو شرکت کشتیرانی برای بسته های  داخلی وجود دارد. زمان ‏حمل و نقل بین المللی‎ TRIA (2.3, 3.3, 4.8)‎‏ ، زمان حمل و نقل داخلی‎ TRIA (1.7, 2.0, 2.7)‎‏ است. این سیستم بسته بندی با سه شیفت کاری 8 ساعته، ‏پنج روز در هفته کار می کند. همه کارکنان بسته بندی و حمل ونقل یک استراحت 15 دقیقه ای در دومین ساعت شیفت خود ، یک استراحت 30 دقیقه ‏برای ناهار در چهارمین ساعت شیفت خود و یک استراحت 15 دقیقه دوم در شش  امین ساعت شیفت خود انجام میدهند، استفاده از قانون زمانبندی ‏انتظار استفاده کنید. شبیه سازی را برای دو هفته (ده روز کاری) به منظور تعیین متوسط و حداکثر تعداد جعبه یا سطل در سه صف اجرا نمایید.‏

شبکه نرم افزار ارنا

shiper

نمودار هیستوگرام نتایج:

shiper1

shiper2

shiper3

shiper4

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان
درباره این مطلب نظر دهید !

محصولات مرتبط ...

محصولات زیرا حتما ببینید ...