سایت در حال بارگذاری است ...

شبیه سازی ارنا arena خط ایستگاه اتوبوسرانی‏ با آرنا

موضوع پروژه: شبیه سازی خط ایستگاه اتوبوسرانی‏ با ارنا arena آرنا|داکیومنت:دارد|نسخه نرم افزار:13.5|فـرمت داکیومنت : word

همراه با داکیومنت صورت مسئله+نتایج شبیه سازی + فایل پیاده سازی در نرم افزارارنا

Arena Simulation

صورت مسئله:

این خط دارای 13 ایستگاه است که عبارتند از: میدان ولیعصر(عج)، طالقانی، چهارراه ولیعصر، جمهوری، جامی، امام خمینی، منیریه، فرهنگ، قزوین، مدرس، مولوی، مختاری، راه آهن. ساعت کاری این خط از 5 و 30 دقیقه صبح آغاز می‌شود و تا ساعت 20 ادامه می‌یابد.
چگونگی نظم صف: در سیستم صف اتوبوسرانی روش‍های گوناگونی در نظام صف مشاهده می‌شود. اغلب در اولین ایستگاه روش FCFS و در ایستگاه‌های میانی FCFS و SIRO اعمال می‌شود.
1- در ساعات معمولی هر یک ربع تا 20 دقیقه یک اتوبوس وارد خط می‌شود و پس از سوار کردن مسافران در ایستگاه اول به راه خود به سمت مقصد ادامه می‌دهد.
2- میانگین مدت زمان بین ایستگاه ها در جدول زیر به صورت خلاصه آورده شده است:
از ایستگاه به ایستگاه 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13
مجموع
مدت زمان بر حسب دقیقه 3 2 4 3 2 4 4 2 3 8 12 4 51

3- با پرسش از مسافران درون اتوبوس به این نتیجه رسیدیم که تعداد زیادی از افراد دست کم 8 ایستگاه درون اتوبوس می‌مانند. برخی دیگر از ابتدا تا انتهای مسیر در اتوبوس هستند. درفتار مسافران پس از ورود به اتوبوس با قرار دادن داده‌های مبتنی بر پرسش مستقیم ار آنها در مورد تعداد ایستگاه‌هایی که از اتوبوس استفاده می‌کنند، در بخش تحلیل داده نرم افزار ارنا به این نتیجه منتهی شد که رفتار آنها از تابع توزیع نرمال با میانگین 8.65 با انحراف معیار 4.33 تبعیت می‌کند.
4- زمان بیکاری برای اتوبوس‌ها قبل از ورود به خط و مسافرگیری به طور میانگین برابر 40 دقیقه است.
5- تعداد اتوبوس‌های این خط در حال حاضر برابر با 22 اتوبوس می‌باشد که تمام این اتوبوس ها از نوع اسکانیا با ظرفیت 100 نفر (تواما ایستاده و پیاده) هستند.
6- نرخ خرابی اتوبوس ها در ماه یک بار و مدت زمان تعمیر آنها 2 روز می‌باشد.

شبکه نرم افزار ارنا

bus

 

نمودار هیستوگرام نتایج:

 

bus1

bus2

bus3

bus4

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان
درباره این مطلب نظر دهید !

محصولات مرتبط ...

محصولات زیرا حتما ببینید ...