سایت در حال بارگذاری است ...

شبیه سازی ارنا arena تعمیر اتومبیل پژو جی ال ایکس GLX و پژو 206 با آرنا

موضوع پروژه: پروژه شبیه سازی تعمیر اتومبیل پژو جی ال ایکس GLX و پژو 206 با ارنا arena آرنا|داکیومنت:دارد|نسخه نرم افزار:14|فـرمت داکیومنت : word

همراه با داکیومنت صورت مسئله+نتایج شبیه سازی+ فایل پیاده سازی در نرم افزارارنا+Input Analyzer

Arena Simulation

توضیح کامل فرایند شبیه سازی با اسکرین شات از تمامی ماژولهای استفاده شده در  شبیه سازی 

 

فهرست

• مقدمه
• معرفی واحد مورد مطالعه
• تعریف مسأله
• گام های انجام پروژه شبیه سازی تعمیرگاه
• اجزای سیستم
• شرح پروژه
• فرضیات
• شمای کلی پروژه
• فلوچارت اجرای پيشامد ورود به تعمیرگاه
• داده ها
• تفسیر نتایج شبیه سازی
• منحنی برآوردی زمانهای ورود برای GLX
• دیگر خروجیهای نرم افزاری

 

مقدمه
شبیه سازی تقلیدی از عملکرد فرآیند یا سیستم واقعی با گذشت زمان است . شبیه سازی صرفنظر از این که با دست یا بوسیله کامپیوتر انجام شود به ایجاد ساختگی تاریخچه سیستم و بررسی آن به منظور دستیابی به نتیجه گیری هایی در مورد ویژگی های عملکرد سیستم واقعی مربوط می شود .
همچنانکه یک سیستم با گذش زمان تکوین می یابد ، رفتار آن با ایجاد مدل شبیه سازی بررسی می شود . این مدل معمولاً به شکل مجموعه ای از فرض های مربوط به عملکرد سیستم است . این فرضها در چارچوب رابطه های ریاضی ، منطقی و نمادین بین نهادها یا اهداف مورد نظر سیستم بیان می شود. با ایجاد و معتبر سازی مدل ، می توان آن را برای تفحص درباره پرسش های بسیار گوناگونی در مورد سیستم واقعی به کار برد . تغییرات
انجام پذیر در سیستم را می توان ابتدا شبیه سازی کرد تا تاثیرشان بر عملکرد سیستم پیش بینی شود .
شبیه سازی به منظور بررسی سیستم های در دست طراحی نیز پیش از ایجاد آنها کاربرد پذیر است. پس ایجاد مدل شبیه سازی هم به منزله ابزار تحلیل برای پیش بینی تاثیر تغییرات سیستم های موجود و هم به عنوان ابزار طراحی برای پیش بینی عملکرد سیستم جدید در مجموعه های گوناگون شرایط کاربرد پذیر است .
در برخی موارد می توان مدلی چنان ساده ایجاد کرد که به راحتی تمام با روش های ریاضی حل شود . چنین راه حل هایی را می توان با استفاده از حساب دیفرانسیل ، تئوری احتمال ، روش های جبری یا سایر روش های ریاضی به دست آورد . این راه حل ها معمولاً چند پارامتر عددی را در بر می گیرد که معیار های سنجش عملکرد سیستم نام دارند .
اما بسیاری از سیستم های واقعی چنان پیچیده اند که حل ریاضی مدلهایشان در عمل ناممکن است . در این گونه موارد به منظور تقلید رفتار سیستم با گذشت زمان ، می توان از شبیه سازی عددی کامپیوتری استفاده کرد . با شبیه سازی ، چنان داده هایی فراهم می آید که گویی سیستم واقعی را مشاهده کرده ایم . از داده های بدست آمده از شبیه سازی برای برآورد کردن معیارهای سنجش عملکرد سیستم استفاده می کنند .

معرفی واحد مورد مطالعه
این واحد یک تعمیرگاه اتومبیل واقع در اول جاده ملارد فردیس است که دارای تعداد پانزده نفر پرسنل متخصص در زمینة سرویس انواع پژو میباشد.

تعریف مسأله
مساله ای که قصد شبیه سازی آن را داریم یک تعمیرگاه مجاز ایران خودرو است که برای پروژه ی بهبود راندمان نمایندگیهای مجاز ایران خودرو مورد بررسی قرارگرفت. در پروژه ی مذکور قصد بر این بود که با زمانسنجی کلیه مراحل پروسه ی تعمیر خودرو، نقاط ضعف و قوت تعمیرگاه بررسی شود و پیشنهادات لازم برای بهبود راندمان ارائه شود.
نمایندگی 1208 یکی از بزرگترین تعمیرگاههای ایران خودرو است. لذا جهت بررسی دقیق، پروژه به چند قسمت تقسیم شد. ما قصد شبیه سازی پروسه تعمیر برای اتومبیلهای پژو جی ال ایکس و پژو 206 را داریم.

گام های انجام پروژه شبیه سازی تعمیرگاه
1.صورت بندی مساله : در این پروژه با تعریف سناریو مساله شبیه سازی را صورت بندی کردیم تا درک صحیح و شناخت درستی از ماهیت پروژه به دست دهیم.
2.تعیین اهداف و طرح کلی پروژه : در این مرحله پرسشهایی مطرح می شود که باید پاسخ آنها را با استفاده از شبیه سازی بدست آورد.
3.مدلسازی : ابعاد مدل را مقصودها و اهداف ایجاد مدل ، تعیین می کند . مدلی که در این پروژه ارائه شده است در برگیرنده ی چکیده ی سیستم واقعی در حدی است که بتواند اهداف پروژه را تامین نماید.

4.گرد آوری داده ها : اهداف بررسی تا حدود زیادی نوع داده هایی را که باید گرد آوری شوند تعیین می کند . در این پروژه داده های جمع آوری شده شامل توزیع های مدت بین دو ورود ، تعداد مراجعه کنندگین در طول روز ، توزیع مدت های خدمت دهی در شرایط مختلف می باشد که در در انتهای پروژه پیوست شده اند.
5.برنامه نویسی : چون از اکثر سیستم های واقعی مدل هایی نتیجه می شود که به مقدار زیادی ذخیره سازی و محاسبات اطلاعاتی نیاز دارند ، مدل را باید برای کامپیوتر برنامه نویسی کرد . در این پروژه از نرم افزار ARENA جهت برنامه نویسی مدل استفاده نمودیم . که پرینت از پنجره های ماژول ها به پروژه پیوست شده اند.
6.وارسی برنامه : وارسی ، مربوط به برنامه کامپیوتری آماده شده برای مدل شبیه سازی است . در این پروژه وارسی انجام شده نشان داد که پارامترهای ورودی و ساختار منطقی مدل به طریق صحیح ئر برنامه وارد شده است.
7.معتبر سازی مدل : معتبرسازی نشان می دهد که آیا مدل معرف دقیقی از سیستم واقعی هست یا نه ، که این امر از طریق محک زدن مدل انجام می شود.
8.طرح آزمایشی : در این گام گزینه هایی را که قرار است شبیه سازی شوند را تعیین نمودیم و تصمیم در مورد طول مدت اجرای شبیه سازی و تعداد دوباره سازی ها اتخاذ گردید.

9.اجرای مدل و تحلیل نتایج : اجراهای مکرر مدل و سپس تحلیل آنها به منظور برآورد معیارهای عملکرد طرح هایی از سیستم که شبیه سازی می شوند ، به کار می رود.
10.مستندسازی برنامه و گزارش نتایج : نتیجه هر گونه تحلیل باید به روشنی و دقت گزارش شود . با انجام این اقدام استفاده کنندگان از مدل میتوانند صورت بندی نهایی مساله ، گزینه های سیستم مورد نظر، ملاک مقایسه گزینه ها و نتایج آزمایش ها و راه حل پیشنهادی مساله را بررسی کنند . در این پروژه نتایج حاصل از اجرای مدل را برای 2 بار دوباره سازی را به پروژه پیوست نموده ایم.
11.اجرا : موفقیت این گام به این موضوع بستگی دارد که ده گام پیش چقدر خوب انجام شده باشند و تا چه اندازه با دنیای واقعی تطبیق داشته باشند.

شبکه شبیه سازی با ارنا:

1

اسکرین شات از تمامی ماژولهای استفاده شده

2

3

4

 

نمودار هیستوگرام نتایج:

 

%d8%b41

%d8%b42

%d8%b43

%d8%b45

 

نمودار Input Analyzer:

 

11

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان
درباره این مطلب نظر دهید !

محصولات مرتبط ...

محصولات زیرا حتما ببینید ...