سایت در حال بارگذاری است ...

شبیه سازی ارنا arena بیمارستان با آرنا

 

موضوع پروژه: شبیه سازی بیمارستان با ارنا arena آرنا|داکیومنت:دارد|نسخه نرم افزار:13.5|فـرمت داکیومنت : word

همراه با داکیومنت صورت مسئله+نتایج شبیه سازی + فایل پیاده سازی در نرم افزارارنا+تولید توابع توسط Input Analyzer

Arena Simulation

صورت مسئله:

در یک بیمارستان در شهر تبریز بطور متوسط ورودي برابر ۵۰۰ نفر در شبانه روز میباشد که با  توزيع  پواسون (POIS(6.33 وارد میشوند.

بعد از ورود بیماران به بیمارستانʻ ۵۰ درصد به بخش متخصصینʻ۳۵ درصد به بخش عمومی و ۱۵ درصد به بخش اورژانس مراجعه میکنند.

بیمارانیکه به بخش متخصصین مراجعه میکنند با احتمال ۲۰ درصد به بخش قلب،۲۰ درصد به بخش مغز،۴۵ درصد به بخش داخلی و ۱۵ درصد به بخش گوش مراجعه میکنند.بیمارانیکه به بخش قلب مراجعه میکنند با توزیع یکنواخت (UNIF(7.5, 15.5، بیمارانیکه به بخش مغز مراجعه میکنند با توزیع نمایی   (9.5 + EXPO(5.1، بیمارانیکه به بخش داخلی مراجعه میکنند با توزیع

 نرمال (NORM(3.1, 1.58 و بیمارانیکه به بخش گوش مراجعه میکنند با توزیع

یکنواخت (UNIF(7.5, 20.5  سرویس می بینند.

از بیمارانیکه به بخش عمومی مراجعه میکنند ۵۰ درصد پس از تجویز دارو توسط پزشک از بیمارستان خارج می شوند،۳۰ درصد بصورت سرپایی مداوا میشوند و ۲۰ درصد به پزشک متخصص معرفی می شوند.

بیمارانیکه به بخش تجویز دارو مراجعه میکنند با توزیع یکنواخت (UNIF(2.5, 15.5 و بیماران سرپایی با توزیع یکنواخت (UNIF(1.5, 9.5 سرویس میگیرند.

بیمارانیکه به بخش اورژانس مراجعه میکنند ۵۰ درصد آنها به بخش اتاق عمل،۲۵ درصد به icu و ۲۵ درصد به ccu مراجعه میکنند.بیمارانیکه به بخش اتاق عمل مراجعه میکنند با تابع مثلثی (TRIA(60, 228, 300 ، بیمارانیکه به بخش icu مراجعه میکنند با تابع نرمال (NORM(2.88e+003, 1.12e+003 و  بیمارانیکه به بخش ccu مراجعه میکنند با تابع (UNIF(1.44e+003, 4.32e+003 سرویس میگیرند.

شبیه سازی را با استفاده از نرم افزار ارنا انجام داده و ورودی هر کدام از ماژولها را با استفاده از input analyzer و از روی داده های جمع آوری شده بدست آورید.

 

 تحلیل ورودی ها در نرم افزار Input Analyzer

 

bimarestan3

bimarestan4

bimarestan5

نمودار هیستوگرام نتایج:

bimarestan

bimarestan1

bimarestan2

 

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان
درباره این مطلب نظر دهید !

محصولات مرتبط ...

محصولات زیرا حتما ببینید ...