سایت در حال بارگذاری است ...

شبیه سازی ارنا arena ایستگاه قطار‏ با آرنا

موضوع پروژه: شبیه سازی ایستگاه قطار‏ با ارنا arena آرنا|داکیومنت:دارد|نسخه نرم افزار:13.5|فـرمت داکیومنت : word

همراه با داکیومنت صورت مسئله+نتایج شبیه سازی + فایل پیاده سازی در نرم افزارارنا

Arena Simulation

صورت مسئله:

 

روش کار به اینصورت است که قطار از یک ایستگاه شروع به حرکت می کند و پس از طی یک مسیر به ایستگاه بعد می رسد. هر قطار در بعضی از ایستگاه ها توقف داشته و در بعضی دیگر توقف ندارد. هر مسیر به عنوان یک فرآیند با یک تابع توزیع تعریف می شود. هر ایستگاه نیز به عنوان یک فرآیند و با یک تابع توزیع معرفی میشود(ایستگاه هایی که توقف دارند).

به عنوان مثال مسیر مورد نظر تهران-مشهد با چندین ایستگاه و بلاک (بلاک عبارتست از مسیر بین هر دو ایستگاه) میباشد. برخی از قطارها از ابتدای مسیر(تهران) وارد سیستم سیر میشوند و تا مشهد ادامه می یابد. برخی دیگر نیز از ایستگاه های میانی مثل گرمسار، شاهرود و غیره وارد مسیر شده و تا مشهد ادامه مییابد. قاعدتا این ورودها بر یکدیگر تاثیرگذارند. نکته حائز اهمیت این است که زمانی که یک قطار در یک بلاک سیر میکند، قطار دیگری نمیتواند وارد آن بلاک شود. حال مسئله مورد نظر، صف ایجاد شده در سیر قطار ها به دلیل تاخیر در سیر یا توقف بیش از حد در ایستگاه است

داده های موجود در جدول بر اساس برنامه زمانی سیر قطار ها می باشد و نه برنامه واقعی. لطفا با تغییر در داده ها به گونه ای که صف ایجاد شود برای هر فرآیند تابع توزیعی را فیکس کنید و شبیه سازی را انجام دهید. پس از شناسایی گلوگاه ها با پیشنهاد افزایش سرور مشکل برطرف شود و شبیه سازی وضعیت مطلوب انجام شود.

شبکه نرم افزار ارنا

gatar

نمودار هیستوگرام نتایج:

gatar1

gatar2

gatar3

gatar4

gatar5

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان
درباره این مطلب نظر دهید !

محصولات مرتبط ...

محصولات زیرا حتما ببینید ...