سایت در حال بارگذاری است ...

شبیه سازی ارنا arena انبار مواد غذایی با یک سرویس دهنده با آرنا

موضوع پروژه: شبیه سازی انبار مواد غذایی با یک سرویس دهنده با ارنا arena آرنا|داکیومنت:دارد|نسخه نرم افزار:14|فـرمت داکیومنت : word

همراه با داکیومنت صورت مسئله+نتایج شبیه سازی + فایل پیاده سازی در نرم افزارارنا

Arena Simulation

صورت مسئله:

در یک سیستم انبار مواد غذایی با یک سرویس دهنده مواد غذایی بطور تصادفی در فواصل زمانی بین 1 تا 8 دقیقه به انبار وارد میشوند.

مواد غذایی وارد شده به چهار دسته 1-لبنیات 2-حبوبات  3-گوشتی 4- میوه جات  تقسیم میشوند.

بطور متوسط 20 در صد مواد غذایی لبنیات،40 در صد حبوبات، 10 در صد گوشت و 30 در صد میوه جات هستند.

زمان بارگیری و تخلیه بار برای لبنیات با توزیع پواسن 5 دقیقه،برای حبوبات با توزیع مثلثی(4و3و2) دقیقه،برای گوشت با توزیع نرمال با میانگین4 دقیقه و انحراف معیار 1 دقیقه  و برای میوه جات با توزیع مثلثی(5و4و3) دقیقه میباشد.

ارسال بار برای مشتری از طریق سیستمVMI با توزیع پواسن 10 دقیقه انجام میگیرد.

شبیه سازی را برای 12 ساعت کاری به مدت 10 روز انجام داده و اثر شلاقی (BULLWHIP EFFECT)  را در پروسه زنجیره تامین پس از انجام شبیه سازی بیان نمایید.

شبکه شبیه سازی با ارنا:

anbar

نمودار هیستوگرام نتایج:

anbar1

anbar2

anbar3

 

با بررسی نتایج شبیه سازی که در زیر آورده شده،راههای مقابله با اثر شلاقی را میتوان به صورت زیر ارائه نمود.

از آنجایی که پدیده اثر شلاقی آثارنامطلوبی بر کارایی زنجیره تامین دارد، برای کاهش تورم تقاضا درجهت کاهش کل هزینه های زنجیره می توان آنها را به صورت زیر بیان کرد:

الف – عرضه کننده ها می بایستی اطلاعات خود را در زمینه موجودیها و ظرفیتها با مشتریان خود به اشتراک بگذارند؛

ب – پرهیز از به هنگام کردن پیش بینی ها با اطلاعات مختلف، باید سیاستهایی را به کار گرفت که تا اطلاعات اعضا پایین دستی دراختیار اعضای بالادستی قرار بگیرد و هر دو بخش بتوانند پیش بینی های خود را با یک سری اطلاعات یکسان انجام دهند؛

ج – سخت تر کردن سیاستهای برگشت پذیری و لغو کردن تقاضاها؛

د – حذف هرچه بیشتر تمام تاخیرات زمانی چه در جریان کالا و چه در جریان اطلاعات در زنجیره تامین؛

ه – تبادل اطلاعات مربوط به تقاضای بازار با قسمتهایی که در بالادستی زنجیره تامین قرار دارند؛

و – حذف یک یا چند مرحله میانی در زنجیره عرضه و برنامه هایی که باعث می شود تا به صورت مستقیم با مشتری ارتباط برقرار شود. این سیاست باعث می شود تا به راحتی به الگوی صحیح سفارش مشتریان دستپیدا کرد؛

ز – استفاده از تکنیک های مبادله الکترونیک اطلاعات، مدیریت موجودی به وسیله فروشندگان و برنامه های پیوسته جایگزینی؛

ح – تدوین و تدبیر استراتژی هایی که به تولید بچ های کوچکتر منجر شود و همچنین در مقابل فرکانس و تعداد عرضه ها بیشتر شود؛

ط – کاهش هزینه های سفارش دهی با استفاده از ابزارهایی مانند مبادله الکترونیک اطلاعات که به نحو چشمگیری در کاهش هزینه های
سفارش دهی موثر است.

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان
درباره این مطلب نظر دهید !

محصولات مرتبط ...

محصولات زیرا حتما ببینید ...