سایت در حال بارگذاری است ...

شبیه سازی ارنا arena آسانسور با آرنا

موضوع پروژه: شبیه سازی آسانسور با ارنا arena آرنا|داکیومنت:دارد|نسخه نرم افزار:13.5|فـرمت داکیومنت : word

همراه با داکیومنت صورت مسئله+نتایج شبیه سازی + فایل پیاده سازی در نرم افزارارنا

Arena Simulation

صورت مسئله:

يک ساختمان 17 طبقه را که دارای دو بال شرقی و غربی است در نظربگیرید. بالهای شرقی و غربی ساختمان بجز در طبقات همکف تا سوم و طبقات 16 و 17 به یکدیگر راه ندارند. طبقات 16 و 17 مربوط به مدیرعامل بوده و لذا سهولت دسترسی به این طبقات مهم است. در هر بال 4 عدد آسانسور با ظرفیت 10 نفر موجود است.  تعداد افرادی که متقاضی جابجایی از طبقه همکف به سایر طبقات و برعکس هستند به صورت احتمالی و طبق جداول  زیر می باشد.

ساعت 8-9 ساعت 15-20 10-15
از طبقه همکف به هر یک از طبقات 16 و 17 توزیع نمایی با نرخ 20 نفر در ساعت توزیع نمایی با نرخ 2 نفر در ساعت توزیع نمایی با نرخ 10 نفر در ساعت
از طبقه همکف به هر یک از طبقات دیگر توزیع نمایی با نرخ 100 نفر در ساعت توزیع نمایی با نرخ 5 نفر در ساعت توزیع نمایی با نرخ 20 نفر در ساعت

 

 

ساعت 8-9 ساعت 15-20 10-15
از طبقات 16 و 17 به همکف توزیع نمایی با نرخ 2 نفر در ساعت توزیع نمایی با نرخ 20 نفر در ساعت توزیع نمایی با نرخ 10 نفر در ساعت
از هریک از طبقات دیگر به همکف توزیع نمایی با نرخ 5 نفر در ساعت توزیع نمایی با نرخ 100 نفر در ساعت توزیع نمایی با نرخ 20 نفر در ساعت

 

همچنین به طور متوسط 50 نفر از هر طبقه متقاضی جابجایی بین سایر طبقات هستند که این افراد با احتمال یکسان بین طبقات و بالها توزیع می شوند.

زمان سیر آسانسور بین دو طبقه توزیع یکنواخت در بازه 1 تا 3 دقیقه  است و زمان معطلی  اسانسور در هر طبقه ای که آسانسور نگه می دارد ( به منظور پیاده و سوار شدن افراد) توزیع یکنواخت در بازه 3 تا 5 دقیقه  است.

در حال حاضر از 4 آسانسور موجود در هر بال، 2 عدد از آنها به طبقات زوج و دو عدد دیگر به طبقات فرد اختصاص یافته است البته تمامی اسانسورها به طبقات 16 و 17 دسترسی دارند. آیا این برنامه ریزی جهت تخصیص آسانسورها بهترین است ؟ سایر سناریوهای ممکن جهت تخصیص و برنامه ریزی آسانسورها به طبقات را تعیین و با یکدیگر مقایسه نمایید و پیشنهاد نهایی خود را جهت برنامه ریزی آسانسورها اعلام کنید.

 

شبکه نرم افزار ارنا

asansor

 

نمودار هیستوگرام نتایج:

asansor1

asansor2

asansor3

asansor4

 

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان
درباره این مطلب نظر دهید !

محصولات مرتبط ...

محصولات زیرا حتما ببینید ...