سایت در حال بارگذاری است ...

شبیه سازی اداره پست با ارنا arena آرنا

موضوع پروژه: شبیه سازی اداره پست با ارنا arena آرنا|داکیومنت:دارد|نسخه نرم افزار:13.5|فـرمت داکیومنت : word

همراه با داکیومنت صورت مسئله+نتایج شبیه سازی + فایل پیاده سازی در نرم افزارارنا

Arena Simulation

 


تعریف کامل مساله
در مرکز اداره پست تبریز در هر 2 دقیقه یک نفر مراجعه می کند. این مرکز داری خدمات: پست عادی، پست سفارشی، پست پیشتاز،پست مستقیم،پست الکترونیکی و پست ویژه می باشد. 15 درصد مراجعه کنندگان به قسمت پست عادی،20 درصد به قسمت پست سفارشی،25 درصد به قسمت پست پیشتاز،10 درصد به قسمت پست مستقیم،10 درصد به قسمت پست الکترونیکی و 20 درصد به قسمت پست ویژه مراجعه میکنند.
کسانیکه به پست عادی مراجعه میکنند با تابع tring(2,3,5) خدمت دیده و خارج میشوند.
کسانیکه به پست سفارشی مراجعه میکنند با تابعExp(3)خدمت دیده و خارج میشوند.
کسانیکه به پست پیشتاز مراجعه میکنند پس با تابع tring(3,4,5) خدمت دیده و با احتمال 20 در صد پست پیشتاز دو قبضه داخله داشته که بمدت 5 دقیقه طول میکشد و با احتمال 30
درصد پست پیشتاز خارجه داشته که با Uniform(4,6) طول میکشد و بعد خارج میشوند.
کسانیکه به پست مستقیم مراجعه میکنند با تابعExp(4)خدمت دیده و خارج میشوند.
کسانیکه به پست الکترونیکی مراجعه میکنند پس با تابعNormal (3,5)خدمت دیده و سپس با احتمال 30 درصد پست صوتی داشته باشند به بمدت 4 دقیقه طول میکشد و سپس خارج میشوند.
کسانیکه به پست ویژه مراجعه میکنند با تابعExp(5)خدمت دیده و خارج میشوند.
شبیه سازی را برای یک هفته با روزی 8 ساعت کاری انجام دهید.

 

شبکه نرم افزار ارنا

post

 

نمودار هیستوگرام نتایج:

post1

post2

post3

post4

post5

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان
درباره این مطلب نظر دهید !

محصولات مرتبط ...

محصولات زیرا حتما ببینید ...