سایت در حال بارگذاری است ...

شبیه سازی آرایشگاه با سی پلاس ++C

موضوع پروژه: شبیه سازی آرایشگاه با سی پلاس ++C|داکیومنت:دارد|نسخه نرم افزار:++C|فـرمت داکیومنت : word

همراه با داکیومنت صورت مسئله+نتایج شبیه سازی + فایل پیاده سازی در نرم افزار ++C

 

صورت مسئله:
دو نوع مشتری به آرایشگاهی که در آن یک آرایشگر مشغول کار است وارد می شوند. مشتریان نوع اول فقط اصلاح سر لازم دارند و توزیع زمانهای بین ورودهای متوالی آنها یکنواخت 10±35 دقیقه است.
مشتریهای نوع دوم علاوه بر اصلاح سر اصلاح صورت نیز میخواهند و توزیع زمانهای بین ورودهای متوالی آنها یکنواخت 20±60 دقیقه است.فقط یک صف در این آرایشگاه وجود دارد و خدمت به مشتریان به ترتیب اولویت ورودشان انجام می شود.زمان اصلاح سر از یک توزیع یکنواحت در بازه 6±18 دقیقه و زمان اصلاح صورت نیز از یک توزیع یکنواخت در بازه 2±10 دقیقه برخوردار است.
با فرض اینکه آرایشگاه از ۹ صبح تا ۵ بعد از ظهر یکسره باز است و آرایشگر وقت استراحت و ناهار خود را در زمانهایی که بیکار است سپری میکند.سیستم فوق را با استفاده از یک زبان عمومی برنامه نویسی شبیه سازی کنید و عملیات آرایشگاه را برای یک روز کاری اجرا کنید و آمارهای زیر را بدست آورید.

۱-حد اکثر طول صف
۲-متوسط زمان انتظار مشتریان در صف
۳-متوسط زمانی تعداد مشتریان در صف
۴-در صد بیکاری آرایشگر
همچنین به کمک ۲۰ بار اجرای مستقل مدل شبیه سازی فاصله اطمینانی در سطح ۹۵٪ برای مورد فوق ارائه کنید.

خروجی شبیه سازی

g

بهمراه توضیح گام به گام کدهای شبیه سازی برنامه

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان
درباره این مطلب نظر دهید !

محصولات مرتبط ...

محصولات زیرا حتما ببینید ...