سایت در حال بارگذاری است ...

سوختهای گياهی و بيو ديزل، مهندسی مکانیک

عنوان:دانلود کار تحقیقی سوختهای گياهی و بيو ديزل، مهندسی مکانیک

رشته:  پروژه تخصصی دوره کارشناسی‌،مهندسی مکانیک گرایش حرارت و سیالات

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحه: ۵۲

بهمرا فایل پاورپوینت  ppt قابل ویرایش(۴۴ اسلاید)

 

فهرست مطالب :‏

عنوان

‏1.‏    مقدمه

‏2.‏    كليّات

‏3.‏    خودرو و تكنولوژی موتور

‏4.‏    سوختهای گياهی

‏5.‏    روغنهای گياهی خالص به عنوان سوخت ديزل

‏6.‏    بيوديزل و اكسيدهای نيتروژن

‏7.‏    پروسه توليد بيوديزل

‏8.‏    بيوديزل و خودروی شما

‏9.‏    استارت بهتر با سوخت بيوديزل درهوای سرد

‏10.‏    حقايق اتومبيل

‏11.‏    چرا ازبيوديزل استفاده كنيم

‏12.‏    كيت روغن گياهی

‏13.‏    بيوديزل در هنگ كنگ

‏14.‏    روغن نارگيل

‏15.‏    منابع ومراجع

مقدمه:‏

در سالهای اخير عرصه تحولات علمی و فنی جهان و ارتباط آن با انسان ومحيط زيست او به گونه ای شگفت انگيز و با چنان سرعتی دگرگون شده كه آشنايی با مسائل و اموری كه  در مسيرها و هدفهای پژوهشی و علمی  قرار می گيرد از عوامل موثر و تعيين كننده بشمار می رود. يكی از حوزه هايی كه اخيراً در صدر برنامه های اصلاحی دولتها و جوامع گوناگون ‏قرار گرفته،توجه به محيط زيست و چگونگی حفاظت ازآن دربرابرتوسعه های تكنولوژيكی می باشد.در اين خصوص،در طبقه بندی طيف وسيعی از آلاينده های محيط زيست،استفاده مداوم از سوختهای فسيلی در توليد انرژی ونيز دروسايل نقليه، در حمل و نقل های داخلی و بين المللی به سبب آثار غير قابل انكار آن در تخريب محيط زيست انسان،توجه بسياری از محققين را بخود جلب نموده است،بطوريكه نتيجه تحقيقات خود را بلادرنگ در اختيار مراجع تصميم گيرنده و نيز افكار عمومی قرارمی دهند.‏شايد هنوز زود باشد كه درباره سوخت نهايی اظهار نظر قطعی كرد.لكن مطالعات وسيع در نقاط مختلف جهان دراين مورد راه را كوتاه تر خواهد كرد.به عنوان مثال چين بعنوان يكی از بزرگترين وارد كنندگان و مصرف كنندگان انرژی و به ويژه نفت ،وبا توجه به رشد ‏اقتصادی سريع خود،درصدد استفاده از زيست توده ها و بهره گيری از مازاد محصولات كشاورزی برای تهيه و تامين سوخت بخصوص برای خودروها می باشد.دولتهای محلی دربرخی ا زاستانهای چين از كشاورزان خواسته اند  كه ا زمازاد محصولات خود برای  تهيه سوختی موسوم به گازول استفاده كنند كه برای مصرف خودروها مناسب است.‏گازول در واقع نوعی سوخت است  كه از تركيب اتانول و بنزين بدست می آيد.  مواد اوليّه ‏اتانول نيز از ذرت،سيب زمينی و نيشكر حاصل می شود كه با تركيب و تغييراتی بر روی آنها می توان ماده خام اتانول را تهيه كرد و سپس با تركيب آن با بنزين،سوخت گازول را توليد نمود.آزمايشهای انجام شده در برخی از استانهای چين در اين زمينه ثمر بخش بوده ‏است،بترتيبی كه مسئولان استان “خه لونگ جيانگ” بعنوان بزرگترين توليد كننده غله در جهان تصميم گرفته اند 345 هزار تن از محصولات انبار غله را برای اتانول اختصاص ‏دهند.‏

بررسی ها نشان داده كه اين سوخت به كاهش گازهای سمی از جمله منوكسيد كربن كمك ‏می نمايد.قرار است در ماههای آينده تمام خودروهای استانهای شمال شرق چين از سوخت گازول استفاده كنند.‏تحقيقات دامنه داری در سراسر جهان برای جايگزينی سوختهای ديزلی و بنزينی كه 90%‏سوختهای حمل و نقل جاده ای را تشكيل می دهند در جريان است.‏آيا سوختهای جانشين بدون توجه به تاثيرات منفی،می توانند مزيتهای قابل توجهی در بر ‏داشته باشد؟از چه نوع سوختی می توان و می بايد در آينده استفاده نمود؟فراوانی منابع اطلاعات و سوالات بی شماردرباره توليد و مصرف سوخت كه همچنان بدون پاسخ باقی مانده،تحقيقات فوق را بيش ازحد پيچيده نموده است.برای سنجش كارآيی و عملكردسوختهامعيارهای متفاوتی وجودداردكه فرآيند ارزيابی رابا مشكلات بيشتری مواجه میسازد.‏انتشار گازهای محلی و گلخانه ای،نكات ايمنی،در دسترس بودن ماده اوليه يعنی نفت خام والبته هزينه های مترتب با آن، از جمله موضوعاتی است كه می بايد مورد توجه قرار گيرد.‏تكنولوژی فرآيند سوخت وموتورخودروها درحال تحوّل می باشد.درزمان معاصر، تصميمهامی بايد به ترتيبی اتخاذ شود كه برای نسل آينده نيز قابل اجرا باشد.می توان گفت كه عملاً
هيچ نوع سوخت مطلوب وجود ندارد،بدين معنی كه ارزش و انتخاب می بايد بطور انتزاعی تشريح و تبيين شود.‏

كليّات:‏

سوختهای جايگزين می تواند با سوختهای معمولی تركيب شود. استفاده از اين تركيب ها،افزايش تدريجی ظرفيت توليد سوخت جديد و نيز استفاده مؤثراز تكنولوژی فعلی و ساخت زيربنای طرح توزيع را ممكن می سازد. متانول و اتانول به هر نسبت می تواند با بنزين ‏تركيب شود. بيوديزل نيز همين خاصيت را در تركيب با گازوئيل معمولی دارد.‏مسائل، مشكلات و اوضاع و احوال هر ناحيه و منطقه ازعوامل تعيين كننده سياست ها و طراحی برنامه ها به شمارمی رود. برای مثال، آلودگی هوا ممكن است بر باران اسيدی پيشی گرفته ودرنتيجه انتخاب سوختهای مختلف را ضروری نمايد. فراوانی ذخايرگاز ويا دسترسی به مقادير فراوان ارگانيزم های گياهی ( زيست توده، ‏Biomass‏ ) در يك ناحيه در مقايسه باناحيه ديگر مملو از ذخاير نفت، ممكن است منجر به انتخاب سوختهای مختلف شود. عوامل ‏متعدد ديگری نيز در نواحی و يا كشورهای مختلف برای انتخاب نوع سوخت تأثيرگذار است. ‏در اين گزارش نمی توان كليه تأثيرات ناحيه ای و محلی را مورد نظر قرار داد. لكن اسلوب شناسی مربوطه می تواند به صورتهای مختلف مورد استفاده قرار گيرد. خوانندگان می توانندكليدهای تجزيه و تحليل موقعيت های محلی خود را در اين گزارش جستجو نمايند.‏

خودرو و تكنولوژی موتور:‏

درموتورهای اشتعال-جرقه ای،يك جرقه مخلوط متراكم سوخت و هوا را در سيلندر مشتعل ‏می نمايد.احتراق در يك نقطه توسط شمع آغاز می شود.موتورهای اشتعال-جرقه ای نيازمندسيستمهای الكترونيكی هستند كه توسط دستگاه كنترل كننده موتور هدايت شوند و بدين ترتيب می توانند زمان جرقه را تنظيم نمايند . موتورهای اشتعال-جرقه ای مدرن به سيستم سوخت انژكتوری مجهز می باشند كه نسبت مخلوط شدن سوخت و هوا را كنترل می نمايند.‏

سوختهای گياهی:‏
متانول:متانول با فرمول ‏OH CH‏ نوعی الكل است كه معمولاً از گاز طبيعی استحصال می شود.اولين گام در فرآيند توليد متانول استفاده از بخار برای تبديل گاز طبيعی به نوعی گاز سنتز شده است كه اين گاز(‏syngas‏) را به نسبت مورد نياز تبديل می نمايند.در دومين‏ گام پس از جدا كردن ناخالصی ها،اكسيدهای كربن و هيدروژن در يك فعل و انفعال شيميايی به متانول تبديل می شود.‏

بيوديزل:

بيوديزل دربرگيرنده گروهی ازروغنهای نباتی اتری شده است كه از محصولات مختلف حاوی روغنهای كلم ،دانه سويا ،گل آفتاب گردان  و پالم توليد می شود .در محاورات  معمولی،اختصاراتی مانند ‏RME‏(‏rapeseed methyl ester‏)برای توصيف اينگونه روغن‏ های اتری شده استفاده می شود.استری كردن(‏esterification‏)شيوه ای كم هزينه برای تبديل‏ ملكولهای روغن نباتی به مولكولهای مشابه هيدروكربنهای ديزل می باشد،هرچند هزينه های توليد اينگونه بيوديزلها،بالاترازهزينه توليد ديزلهای فسيلی است.بيو ديزل با داشتن خواص ‏مشابه ديزل فسيلی،تقريباً بطور مستقيم می تواند در خوردروهای ديزلی موجود استفاده شود ‏و با هر نسبت قادر به تركيب با ديزل فسيلی می باشد.حجم انرژی توليد آن تا اندازه ای پايين بوده (8%) اما دارای چگالی سوخت بالاتری بوده  و به علت داشتن عدد ستان بالاتر دارای‏ كيفيت اشتعال بهتری می باشد.‏

منابع و مراجع:‏

‏1.‏    سوختهای فسيلی- ترجمه فرخ نوری- انتشارات مركز آموزش و تحقيقات
صنعتی ايران- چاپ اوّل-1384 ‏

‏2.‏    http://www.biodiesel.org/pdf_files/Lubricity.PDF

‏3.‏    http://www.elsbett.com/gd/etech.htm

‏4.‏    http://energy.saving.nu/biofuels/dieseltech.shtml

‏5.‏    http://biocar.de/info/warnung1.htm

‏6.‏    http://greasecar.com/forum_topicview.cfm?frmtopicID=3349‎

‏7.‏    http://www.vegburner.co.uk/‎

‏8.‏    http://www.vegetableoildiesel.co.uk/fuelsdatabase/database/index.php

‏9.‏    http://www.jatropha.org/‎

‏10.‏    http://www.epa.gov/otaq/models/analysis/emulsion/emulbibl.pdf

‏11.‏    http://www.ttb.gov/alcohol/permits.htm

‏12.‏    http://www.vegenergy.com

‏13.‏    http://sustainablelists.org/pipermail/biofuel_sustainablelists.org/‎

‏14.‏    http://www.libertyvegetableoil.com/products.html

‏15.‏    http://www.foodfirst.org

‏16.‏    http://www.greenfuels.org/ethafood.html

‏17.‏    http://www.kokonutpacific.com.au/‎

‏18.‏    http://www.wolf-pflanzenoel-technik.de/technik.htm

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان
درباره این مطلب نظر دهید !

محصولات مرتبط ...

محصولات زیرا حتما ببینید ...