سایت در حال بارگذاری است ...

رشنال رز رادیولوژی بیمارستان با نرم افزار rational rose، مهندسی نرم افزار uml

موضوع: رشنال رز رادیولوژی بیمارستان با نرم افزار rational rose، مهندسی نرم افزار uml

همراه با سناریو کامل پروژه و کلیه ی نمودارهای یوزکیس Use Case – نمودار همکاری Collaboration diagram – نمودار توالیsequence diagram – نمودار کلاس دیاگرام Class Diagram – نمودار فعالیت Activity Diagram- نمودار حالت State Diagram و…

rational rose

 


bb

سیستم موجود دارای usecase Diagram می باشد که یک نمای سطح بالای سیستم از دید بازیگران سیستم به ما می دهد و نحوه برخورد با دنیای بیرون را مشخص می کند.در usecase diagram ،Actor ها وUseCase ها را قرار می دهیم. هر usecase رفتار سیستم را توصیف می کند که شامل تقابل بین سیستم و Actor ها می باشد.سیستم دارای Sequence Diagram برای هر UseCase می باشد که به صورت منظم در یک توالی زمانی ارتباطات متقابل اشیا را به ما نشان می دهد یعنی دنباله ای از رویدادهای برای انجام یک عمل مشخص می کند.
هر سناریو شامل موارد زیر می باشد:
۱-Name : نام UseCase
Precondition :2 پیش شرایطی که قبل از اجرای UseCase بایستی تامین شود
Post condition :3 پس شرایطی که بعد از اجرای UseCase بایستی تامین شود
Goal :4 هدف آن
Description:5
Main flow:6 مسیری است که ما را به هدفمان می رساند که شامل مراحلی می باشد
Alternative flow : 7به ازای برخی ، مراحل حالت و شرایط متنوعی برای Mian.Flow اعمال نماییم

برای هر Sequence Diagram یک Collaboration Diagram در سیستم داریم که شامل اشیا، لینک ها و پیغام ها می باشد.تاکید این دیاگرام بر ارتباط بین اشیا است، برای درک و فهم چگونگی سیستم و اتخاذ هر گونه تصمیم ار این دیاگرام استفاده می شود.در Class Diagram جزئیات هر کلاس و ارتباطات بین آنها را نشان می دهیم.
Class Diagram ما در این سیستم شامل همه کلاسها و ارتباطات بین آنها می باشد.دیاگرام بعدی استفاده شده Activity Diagram می باشد که جریان کار و توالی فعالیت ها را در یک فرایند مشخص می کند.در این دیاگرام می توانیم جریان کار را از یک فعالیت به فعالیت دیگر یا به حالتی دیگر دنبال کنیم.دراین دیاگرام ازعناصر End state,Start State که شروع و پایان را مشخص می کند استفاده شده است.

bb

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان
درباره این مطلب نظر دهید !

محصولات مرتبط ...

محصولات زیرا حتما ببینید ...