سایت در حال بارگذاری است ...

رشنال رز ایستگاه پرستاری با rational rose و پیاده سازی در #C

موضوع: رشنال رز ایستگاه پرستاری با  rational rose و پیاده سازی در #C

همراه با نمودار ER و سناریو کامل پروژه و کلیه ی نمودارهای یوزکیس Use Case – نمودار همکاری Collaboration diagram – نمودار توالیsequence diagram – نمودار کلاس دیاگرام Class Diagram – نمودار فعالیت Activity Diagram- نمودار حالت State Diagram و پیاده سازی در #C

microsoft visual C#,rational rose

bb
این پروژه دارای یک سناریو به فرمت Word است که نحوه اجرای سیستم را به طور مختصر نشان میدهد.
این سیستم دارای یوزکیس های زیر میباشد:
1-ثبت شرح احوال و داروها
2-ثبت و ویرایش اطلاعات پرستار
3-ثبت و ویرایش اطلاعات بیمار
4-ثبت و ویرایش اطلاعات پزشک
5-کنترل احوال و داروها
6-کسر حق بیمه
7-کنترل اطلاعات پرداختی
8-گزارش گیری
9-…
همچنین شامل اکتور های زیر است:
1-پرستار
2-بیمار
3-پزشک
4-مسئول پذیرش
فرم پیاده سازی شده در #C:
bb

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان
درباره این مطلب نظر دهید !

محصولات مرتبط ...

محصولات زیرا حتما ببینید ...